«Framtiden banker på» – nasjonal karriereveiledningskonferanse

Arrangementet har funnet sted

Kompetanse Norge inviterer til Nasjonal karriereveiledningskonferanse 31. oktober–1. november 2017 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen. Konferansen retter seg mot karriereveiledere fra alle sektorer og andre personer som jobber med karriereveiledning på systemnivå eller i akademia.

«Framtiden banker på»

Portrettbilder av alle deltakerne


Alle snakker om et arbeidsliv i endring og behovet for å håndtere omstilling og ta stadig nye valg. Hva vil dette kreve av enkeltmennesket som skal manøvrere gjennom utdanning og arbeid gjennom et langt liv? Hva vil det si for den jobben karriereveilederne skal gjøre? Og hvordan kan både veiledere og beslutningstakere legge til rette for en god balanse mellom befolkningens kompetanse og arbeidslivets behov? Hvilke løsninger ser vi for oss nå og i framtiden?

Konferansier Jan-Paul Brekke vil ta oss igjennom to dager fylt med faglig påfyll, refleksjon, engasjement og nettverksbygging på tvers av sektorer.

På konferansen vil deltakerne blant annet få mulighet til å:

 • Tilegne seg kunnskap om aktuelle karriereveiledningsfaglige spørsmål og perspektiver.
 • Reflektere over hvilke kompetanser enkeltmennesket trenger for framtiden og hvordan veilederne og andre aktører kan bidra til karrierelæring.
 • Diskutere kunnskap om fremtidig kompetansebehov og god bruk av arbeidsmarkedsinformasjon i karriereveiledning.
 • Tilegne seg nye perspektiver og metoder for bruk av teknologi i karriereveiledning.

Last ned programmet (pdf)

Last ned deltakerliste (pdf)

Praktisk informasjon

Tid: 31. oktober kl. 09.00–1. november kl. 15.30

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg 15, 2060 Gardermoen

Pris: Kr. 2 200,-. Konferanseavgiften dekker selve konferansen, lunsj begge dager og middag på kvelden første dag.

Deltakere må selv bestille og betale overnatting på hotellet. Oppgi bookingkode KOMP2017 ved bestilling av rom innen 23. august 2017.

Konferansen er fulltegnet.

Dag 1

Konferansens dag 1 varer fra klokka 10.00 til klokka 17.00.
Middag serveres kl. 19.30.

08.30–10.00: Registrering

10.00: Åpning av konferansen

Musikkinnslag v/ Cecilie Cathrine Ødegården, sopran ved Den norske Opera & Ballett

Velkommen v/Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge

10.20: Åpningsinnlegg v/kunnskapsminister Henrik Asheim

Kompetanse for framtiden

Første del av dagen retter vi lyskasterne mot hvilken kompetanse befolkningen trenger for å håndtere sin vei gjennom utdanning og arbeid.

Stemmer både innenfra og utenfra fagfeltet vil belyse de utfordringene den enkelte må takle og hvordan ferdigheter, tankesett og konstruksjon av mening kan ha betydning for karriereutvikling.

10.40-11.40: Kompetanse for omstilling (PDF)
v/Mari Rege, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger 

12.00-13.00: Karrierelæring og Life Design (PDF) – veiledernes arbeid med kompetanser for framtiden
v/ Kirsten Marie Norendal, stipendiat i karriereveiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

14.00-14.30: Kompetanser og karriereveiledning – dialog på scenen
ledet av Jan-Paul Brekke

I dialogen deltar Mari Rege, professor i økonomi, Kirsten Marie Norendal, stipendiat i karriereveiledning og Clare Seville, karriereveileder ved Veiledningssentrene i Akershus

Gode valg for den enkelte og samfunnet

Kunnskap om fremtidig kompetansebehov er etterspurt både av de som skal ta valg og de som skal planlegge for samfunnsutviklingen. I denne økten vil vi se nærmere på hva slags kunnskap dette er og hvordan den kan formidles i karriereveiledning.

14.30-15.15: Kunnskap om fremtidig kompetansebehov (PDF)
v/ Steinar Holden, leder for Kompetansebehovsutvalget

15.35-17.00: The use, misuse and lack of use of labour market information in career guidance (PDF) v/ Jenny Bimrose, professor ved University of Warwick 

Dag 2

Konferansens dag 2 varer fra klokka 09.00 til 15.15

Fyll på verktøykassen

Dagen starter med parallellsesjoner, der formålet er at deltakerne kan fordype seg i aktuelle temaer innenfor karriereveiledning. Valg av parallellsesjoner gjøres i løpet av dag en av konferansen.

Ledet av Erik Hagaseth Haug, forsker og underviser ved Høgskolen i Innlandet

I sesjonen vil Erik invitere deltakerne til en drøfting omkring hva kvalitet i karriereveiledning kan innebære. Utgangspunktet er hans Ph.D, hvor han argumenterer for at det er mange ulike forståelser av hva kvalitet i karriereveiledning er, og at dette har konsekvenser for planlegging, gjennomføring og evaluering av karriereveiledningstjenester. I sesjonen er målet å blant annet diskutere:

 • Hva er forholdet mellom et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og utvikling av god praksis lokalt?
 • Hvordan kan ulike forståelser av kvalitet påvirke samarbeidsrelasjoner mellom eksempelvis karrieresenter og NAV
 • Kan vi enes om en felles visjon for god karriereveiledning?

Sesjonen legges opp som en workshop, hvor målet er å legge til rette for en dialog mellom innleder og deltakerne.

Kvalitet i karriereveiledning (PDF)

Ledes av Kjell Helge Kleppestø, leder for Karriere Hordaland og Reinhardt Jåstad Røyset, adjunkt m/opprykk ved Holen skole

Elever og veisøkere må stadig få anledning til å øve på ord og begreper som gjelder eget liv. Dette kan vi gjøre konkret og på mange ulike måter. Ordforrådet brukes som kjent til å utforske og reflektere over bla interesser, egenskaper og styrker. Verktøyene vi vil presentere virker godt i store og små grupper, og i en til en samtaler.

Karrierelæring og livsmestring – konkrete verktøy til bruk i karriereveiledningen (PDF)

Ledes av Sikin Jynge, leder ved Karrieresenter Hedmark.

Hvordan kan det skje at et menneske som har haiket fra Afrikas ekvator, krysset Sahara til fots om natten, svømt over Middelhavet og reist uten penger gjennom Europa, ikke greier å få en fot inn i det norske arbeidsmarkedet? Flyktninger og innvandrere har lavere tilknytning til arbeid enn majoritetsbefolkningen. Det er en gruppe som har spesielt stort behov for god karriereveiledning.

Hvordan kan karrieresentrene utvikle gode veiledningsmetoder for denne målgruppen? Og hvordan skaper man god dialog og gjensidig læring i karriereveiledning når veileder og veisøker ikke deler språk og kultur? På deg selv kjenner du ingen andre, og alt du vet er feil.

Alt du vet er feil – om karriereveiledning som fremmer integrering (ekstern kobling)

Ledes av Andreas Tjernsli, prosjektleder NAV Østfold

I dag står det ca. 760.000 mennesker enten helt eller delvis utenfor arbeidslivet på grunn av «sykdom, skade eller lyte». Dette er mennesker som har behov for bistand, gjerne gjennom veiledning på livsmestring. Vi skal se på hvordan vi som veiledere kan bidra til at individer kan få bedre helse, ved å utvikle kunnskap om å ta styring over eget liv.

Sesjonen vil konsentrere seg om hvordan vi kan veilede til å ta ansvar og lederskap i eget liv, sett opp imot de krav og forventninger arbeidslivet og arbeidsgivere stiller til sine ansatte.

Hvordan øke overgangen til arbeid i grensesnittet helse, utenforskap og livsmestring i veiledningen? (PDF)

Ledes av Bjørn Tore Lysnes, seniorrådgiver i Senter for IKT i utdanningen og nettredaktør for utdanning.no og Tone Skau Fossvik, karriereveileder ved Karrieresenter Østfold (9.00)

Er du en erfaren veileder som kjenner godt til utdanning.no, men er nysgjerrig på om det er noen «gullmynter» du ikke kjenner til? Eller er du ganske ny og trenger kunnskap om hva utdanning.no er, og hvordan du kan bruke denne nettportalen i din veiledning?

I denne parallellsesjonen vil du få en presentasjon av utvalgte deler av nettportalen utdanning.no, og hvordan portalen kan brukes både som en informasjonskilde og et dynamisk verktøy i karriereveiledningen.

Utdanning.no - Din digitale skattekiste for informasjon (PDF)

Ledes av Anna Gustavsen, rådgiver i Kompetanse Norge og Anne-Lene Andresen, seniorrådgiver i Kompetanse Norge (klokka 10.30)

Savner du enkle verktøy som kan brukes i samtale med veisøkere for å utforske kompetanse og ferdigheter? Kompetanse Norge har utviklet 18 profiler for basisferdigheter på jobben i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. I tillegg er det nå utviklet enkle digitale verktøy hvor befolkningen kan teste sine ferdigheter innen lesing, skriving, regning og data.

I denne sesjonen vil du få en presentasjon av verktøyene og ideer om hvordan de kan brukes i karriereveiledning.

Utforskningsverktøy i karriereveiledningen (PDF)

Integrering av teknologi i karriereveiledning

Teknologi er en del av fremtiden også innen karriereveiledning. Forskning på utbytte av læringsprosesser viser at en kombinasjon av læring ansikt til ansikt med læring og undervisning på nett gir best utbytte. Her er det interessante perspektiver for karriereveiledningsfeltet.

12.30–14.00: Blended guidance (PDF) v/Tristram Hooley.

Karriereveiledning i fremtidens Norge

14.20–15.00: Panel: Karriereveiledning i fremtidens Norge. Ledet av Jan-Paul Brekke.

Deltakere: Erik Hagaseth Haug, forsker og underviser ved Høgskolen i Innlandet, Rolf Røtnes, leder ved Samfunnsøkonomisk analyse, Jorun Legaard, fagleder KS og Gunn Lisbeth Nordstrøm, Sentralstyremedlem Utdanningsforbundet

15.00–15.15: Avslutning v/Ingjerd Espolin Gaarder, fungerende leder for seksjon for karriereveiledning i Kompetanse Norge

Om bidragsyterne:

 

Jan-Paul Brekke, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning Konferansier Jan-Paul Brekke
 • Sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning
 • Nordisk mester i teatersport og deltaker på diverse TV-program.
Tristram Hooley, Professor University of Derby Tristram Hooley
 • Professor ved University of Derby
 • Professor II ved Høgskolen i Innlandet
 • Direktør for forskning ved The Careers & Enterprise Company
 • Medlem av UK Careers Sector Strategic Alliance
 • Forfatter av bloggen Adventures in Career Development blog

 

Jenny Bimrose, professor ved University of Warvick Jenny Bimrose
 • Professor ved University of Warwick
 • Over 30 års erfaring med karriereveiledning som karriereveileder, lærer for karriereveiledere og forsker.
 • Vært konsulent for både den britiske utdanningskommisjonen og EU-kommisjonen.
 • Prosjektleder for webportalen LMI for all (arbeidsmarkedsinformasjon for alle) som ble lansert av den britiske utdanningskommisjonen i 2013. (Webportalen tilbyr nasjonal og regional informasjon om yrker, forventet lønn, relevant utdanning, samt tilbud og etterspørsel på jobber.)

 

 Mari Rege, professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger Mari Rege
 • Professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger
 • Fikk Forskningsrådets Stipend for fremragende yngre forskere, og har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet.
 • Forsker blant annet på samfunnets rolle i å gi alle barn gode muligheter, og sammenhenger mellom barns oppvekst og muligheter i utdanning og jobb senere i livet.
 • Var medlem av Ludvigsenutvalget (vurdere grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv)
Steinar Holden, leder Kompetansebehovsutvalget Steinar Holden
Kirsten Marie Norendal, stipendiat i karriereveiledning Kirsten Marie Norendal
 • Stipendiat i karriereveiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge, med Ph.d.prosjekt om Life Design Counseling i norsk kontekst
 • Underviser på Master i karriereveiledning på HSN, samt på videreutdanning i karriereveiledning for rådgivere
 • Over 12 års erfaring som veileder / karriereveileder, blant annet på Karrieresenter Telemark
 • Hovedfag i psykologi med fordypning i yrkespsykologi
 Andreas Tjernsli, prosjektleder for «NED med sykefraværet – IA-ledelse versjon 2.0

Andreas Tjernsli

 • Utdannet organisasjonspsykolog
 • 15 års erfaring fra NAV fra blant annet Trygdeetatens Arbeidslivssenter, det sentrale IA-prosjektet og Forbedringsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Jobber i dag som prosjektleder for «NED med sykefraværet – IA-ledelse versjon 2.0» ved NAV Østfold
Erik Hagaseth Haug, forsker og underviser på ulike temaer innenfor karriereveiledning på Høgskolen i Innlandet – Lillehammer

Erik Hagaseth Haug

 • Forsker og underviser på ulike temaer innenfor karriereveiledning på Høgskolen i Innlandet – Lillehammer. Han forsvarte i juni 2017 sin Ph.D med temaet kvalitet i skolers karriereveiledning.
 • Er i sin undervisning opptatt av hvordan et samspill mellom teorier, forskning og kunnskap om hva som «foregår på gulvet» kan bidra til en profesjonalisering av karriereveiledning.
 • Har 10 års erfaring som karriereveileder fra ulike sektorer (UH, attføring og karrieresenter
 

Julie Sikin B. Jynge

 • Nytilsatt leder for Karrieresenter Hedmark med mastergrad i kunnskapsledelse
 • Bred erfaring med karriereveiledning, studentveiledning og etablererveiledning, og har jobbet mye med utviklingsarbeid på praksisfeltet
 • I Stange kommune har hun blant annet arbeidet med å utvikle løsninger for praksisbasert opplæring og karrierelæring i introduksjonsprogrammet for flyktninger
 • Med bakgrunn i karriereveiledning, kommunikasjon, organisasjon og innovasjon har hun et flerfaglig perspektiv på karrierelæring.
Reinhardt Jåstad Røyset, adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen

Reinhardt Jåstad Røyset

 • Adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen.
 • Arbeider som lærer, og er blant annet engasjert av Utdanningsdirektoratet til å arbeide i en gruppe som skal utlede kjerneelementer i faget utdanningsvalg.
 • Medforfatter av boka Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring.
 Kjell Helge Kleppestø, leder Karriere Hordaland

Kjell Helge Kleppestø

 
 • Cand.polit. med hovedfag pedagogikk
 • Leder for Karriere Hordaland
 • Er engasjert i utvikling av helhetlig karriereveiledningstjeneste, og har lenge arbeidet for å inkludere Utdanningsvalg i det.
 • Medforfatter av boka Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring.

 Anne-Lene Andresen, seniorrådgiver i Kompetanse Norge

Anne-Lene Andresen

 • Samfunnsvitenskapelig master med videreutdanning i PPU og karriereveiledning
 • Lang erfaring fra studie- og karriereveiledning, både fra høyere utdanning og som leder for et karrieresenter
 • Jobbet flere år med voksenopplæring
 • For tiden ansatt som seniorrådgiver i Kompetanse Norge, seksjon for karriereveiledning

Tone Skau Fossvik, karriereveileder ved Karrieresenter Østfold siden 2012

Tone Skau Fossvik

 
 • Faglærer/spesialpedagog med flere videreutdanninger, blant annet sosialpedagogisk veiledning og karriereveiledning
 • 18 års erfaring fra den videregående skole som lærer, fagleder og rådgiver
 • Karriereveileder ved Karrieresenter Østfold siden 2012
Anna Gustavsen, rådgiver i Kompetanse Norge, seksjon for læringsutvikling og innovasjon

Anna Gustavsen

 • Jobbet flere år med voksenopplæring
 • Rådgiver i Kompetanse Norge, seksjon for læringsutvikling og innovasjon
 
Bjørn Tore Lysnes, nettredaktør for utdanning.no

Bjørn Tore Lysnes

 • Seniorrådgiver i Senter for IKT i utdanningen, og nettredaktør for utdanning.no med ansvar for redaksjonell drift og utvikling
 • Har jobbet med utvikling av digitalt innhold siden 1998 med lang erfaring fra både medie- og konsulentbransjen