Kurs for lærere som underviser i Kompetansepluss

Arrangementet har funnet sted

Kompetanse Norge har det overordnete ansvar for kvaliteten i Kompetansepluss-opplæringen. Som et ledd i å styrke kvaliteten tilbyr Folkeuniversitetet Vestlandet, på vegne av Kompetanse Norge, kurs for Kompetansepluss-lærere.

Kursene skal bidra til at lærerne får opplæring i metode, innhold og verktøy i opplæringen. Kompetanse Norge har utviklet materiell og gjennomført kursene i egen regi til og med i fjor.

I år har Kompetanse Norge inngått et samarbeid med Folkeuniversitetet Vestlandet om å holde kursene. FU Vestlandet skal ha seks kurs for Kompetansepluss-lærere nå i høst.

Kursets innehold

  • Voksnes læring på arbeidsplassen
  • Arbeidsmåter i opplæringen
  • Ressurser og verktøy til bruk i opplæringen

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • kjenne til rammer og hensikt med tilskuddsordningen Kompetansepluss
  • bruke læringsmål i grunnleggende ferdigheter og grunnleggende norsk som utgangspunkt for tilrettelegging av opplæring tilpasset ulike arbeidsplasser og den enkelte deltakers behov
  • bruke Profiler for basisferdigheter på jobben i tilrettelegging av opplæring tilpasset ulike arbeidsplasser og den enkelte deltakers behov
  • velge egnet metode for kartlegging og bruke kartleggingsresultater for god planlegging av opplæringen
  • reflektere over og evaluere egen praksis som voksenlærer for ansatte i arbeidslivet

Påmelding

Se oversikt over tid, sted og påmelding på Folkeuniversitetet.