FULLTEGNET Kompetansefrokost: språk i arbeidslivet

Arrangementet har funnet sted

Portrettfoto av paneldeltakerne

Det er viktig å kunne godt norsk for å få seg jobb og for å beholde jobben, selv i omstillinger og nedgangstider. Men hva er godt nok? Velkommen til Kompetansefrokost om norskkrav i arbeidslivet og læring på jobben.

Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til innvandreres norsknivå. Hvilket ansvar har arbeidslivet for å bidra til at innvandrere klarer å nå det ferdighetsnivået i norsk som kreves? Og hvordan skal de gjøre det?

I denne Kompetansefrokosten får vi vite mer om hva Norskprøven måler, og hvordan arbeidsgivere bør vurdere språknivå ved ansettelser. Etterpå blir det debatt med blant andre Dan Sandmoen fra IKEA, som mener at arbeidslivet ikke bare bør stille krav, men også legge til rette for at innvandrere får mulighet til å lære språket på arbeidsplassen. Vi får også smakebiter fra et helt nytt e-læringskurs for arbeidslivet om tilrettelegging for språklæring på jobben. Forfatter og språkprofessor Helene Uri skal lede oss gjennom Kompetansefrokosten.

Kompetansefrokosten er fulltegnet. Arrangementet blir streamet på Facebook

Program

08:00–08:30 Frokost og mingling (rundstykker, kaffe og juice)

08:30–08:35 Innledning v/ Anders Fremming Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge

08:35–08:50 Språkkrav i arbeidslivet v/ Cecilie Hamnes Carlsen, professor ved Høgskulen på Vestlandet

08:50–09:30 Paneldiskusjon

Nettkurset: Språk i arbeid: Kurset vil gi deg informasjon og tips til hvordan du kan bidra til mer språklæring for deltakere i praksis eller kolleger som trenger å bli bedre i norsk.

Panel

  • Dan Sandmoen, prosjektleder for hurtigsporet, IKEA Furuset
  • Olga Orrit, språkutvikler i Föreningen Vård- och omsorgscollege, Sverige
  • Helge Sporsheim, Fagforbundet
  • Espen Brynsrud, avdelingsleder i Kompetanse Norge

Møteleder: Helene Uri

Vi samarbeider med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) om kompetansefrokosten.

Om bidragsyterne 

Cecilie Hamnes Carlsen er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet og tidligere faglig leder for Norskprøven for voksne innvandrere. Hun er opptatt av at Norskprøven skal være døråpner, og ikke portvakt, til arbeidsliv og aktiv samfunnsdeltakelse.

Dan Sandmoen er prosjektleder for hurtigsporet på IKEA Furuset, et prosjekt som gir deltakere i norskopplæringen med medbrakt kompetanse fra hjemlandet et spesielt tilpasset intensivkurs som kombinerer norskopplæring med praksis på IKEA.

Olga Orrit er språkutvikler i Föreningen Vård- och omsorgscollege i Sverige. Hun har vært med på å utvikle en nasjonal ordning med språkombud innen helse- og omsorgssektoren i Sverige. Hun har i dag ansvar for videreutvikling av språkombudskonseptet og spørsmål knyttet til språkutviklende arbeidsplasser.

Helge Sporsheim er leder for Yrkesseksjon Helse og Sosial i Fagforbundet Oslo og medlem av det nasjonale styret for yrkesseksjon helse og sosial. Han sitter også i flere av Fagforbundets sentrale organer, er medlem i Faglig råd for helse- og oppvekstfag og yrkesopplæringsnemnda i Oslo. Helge er selv utdannet hjelpepleier, var leder for hjelpepleierne i Norsk helse- og sosialforbund og har lang fartstid fra arbeid med fagopplæring.

Espen Brynsrud er leder for avdeling for læreplan og prøver i Kompetanse Norge. Avdelingen har ansvar for læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og for utvikling og gjennomføring av Norskprøven, som dokumenter oppnådde ferdighetsnivåer i norsk.

Helene Uri er foredragsholder og forfatter med doktorgrad i språkvitenskap. Hun jobbet tolv år ved Universitetet i Oslo før hun sa opp jobben for å begynne å skrive på heltid, og er i dag en kritikerrost og populær forfatter. De siste to årene har hun hatt en professor II-stilling i skrivekunst ved Norsk barnebokinstitutt.