Frokostseminar: Seniorpolitiske perspektiver i nasjonal kompetansepolitisk strategi

Arrangementet har funnet sted

Vox inviterer til frokostseminar om seniorpolitiske perspektiver i nasjonal kompetansepolitisk strategi i samarbeid med Statens seniorråd og Senter for seniorpolitikk.

Norge står overfor omstillinger i arbeidslivet som krever at vi bruker arbeidstakernes kompetanse på best mulig måte. For at Norge skal kunne møte omstillingskrav, og opprettholde høy produktivitet og høy sysselsetting er vi avhengige av at arbeidslivet får tilgang på nok og riktig kompetanse og at befolkningens kompetanse videreutvikles og brukes i arbeidslivet.

I dette bildet blir det sentralt hvordan vi utvikler en kompetansepolitikk som bidrar til livslang læring og god bruk av kompetanse også blant seniorer slik at de kan stå lenger i arbeidslivet.

Aktuelle problemstillinger er:

  • Hvilke utfordringer knyttet til seniorperspektiver i kompetansepolitikken er sentrale i arbeidet med nasjonal kompetansepolitisk strategi?
  • Hvilke mål bør kompetansestrategien løfte frem for å ivareta disse seniorperspektivene?
  • Karriereveiledning for seniorer som kompetansepolitisk virkemiddel

Påmelding

For spørsmål, ta kontakt med Ingvild Ovell.

Program

Velkommen
Direktør i Vox, Gina Lund

Åpning
Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Thor Kleppen Sættem

Hva vet vi om betydningen av kompetanseutvikling og livslang læring for å kunne stå lenger i arbeid? (pdf)
Anna Hagen Tønder, Fafo

Kompetanse- og karriereutvikling (pdf)
Senter for seniorpolitikk, Roger Moen

Hindringer og muligheter for seniorer i kompetansepolitikken (pdf)
Statens seniorråd, Wenche Frogn Sellæg

Karriereveiledning for seniorer – erfaringer (pdf)
Vestfold Karrieresenter, Kjersti Furhovden

Innspill fra Spekter
Olav Wendelbo Kvam

Innspill fra LO (pdf)
Liv Sannes

Innspill fra salen