Frokostseminar om nasjonal kompetansestrategi

Arrangementet har funnet sted

Rød ring dannet av ulike symboler på grønn bakgrunn

I innspillsrunden om del 1 av nasjonal strategi for kompetansepolitikk, kom det inn mange gode kommentarer. Det har utkrystallisert seg noen veivalg, og vi løftet frem hovedpunktene på frokostseminaret.

Det var kommet frem sprikende synspunkter innenfor disse temaene:

  • Målgruppe – hvor bredt inkluderingsperspektiv?
  • Fra strategi til handling – hvor langsiktig perspektiv?

Vox inviterte derfor til det uformelle frokostmøtet for å ha en åpen runde der aktørene fikk anledning til å diskutere videre.