Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

Arrangementet har funnet sted

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal fagutviklingssamling.

Samlingen er for lærere og ledere som driver opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og for de som deltar i forsøk med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen og modul 1.

Det blir plenumsforedrag og arbeid i workshops med god tid til refleksjon, drøftinger og erfaringsutveksling i grupper sammensatt av lærere fra ulike deler av landet. Lederne deltar sammen med lærerne, men vil også få avsatt tid til samtaler seg imellom.

Presentasjoner

Program (pdf)

Kostnader

De som deltar fra norskopplæringen og fra andre virksomheter, betaler en deltakeravgift på kr. 2 400.-, som dekker kursavgift og bevertning under samlingen.

Reise og overnatting er ikke inkludert og må ordnes av deltakeren selv.

Hotell

Deltakerne er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotellrom. Kompetanse Norge har reservert en romblokk på konferansehotellet, der deltakerne får en rabattert pris ved bestilling av rom innen 14. september. For bestilling av rom benytt kode 46249811.

Påmelding

Deltakere fra opplæringssentre som deltar i forsøket med modulstrukturerte læreplaner i FVO, må avklare påmelding med rektor og Kompetanse Norge.

Påmeldingsfristen var 12. september.

Ved avmelding etter 14. oktober, eller ved uteblivelse, vil arbeidsstedet bli fakturert de faktiske kostnadene for samlingen.