Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap

Arrangementet har funnet sted

Løve utenfor stortinget

Tema: Demokrati og deltakelse. Arrangør er Stortinget og Kompetanse Norge.

  • Dag 1 arrangeres på Stortinget med spørretime, omvisning og foredrag der stortingsrepresentanter presenterer Stortingets oppgaver og det norske demokratiet.
  • Dag 2 arrangeres på Scandic Solli med foredrag og gruppearbeid knyttet til lokaldemokratiet og politisk deltakelse.

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er et tilbud til lærere som ønsker påfyll utover de tre modulkursene.

NB! Dette er fortrinnsvis for de tospråklige lærerne som har tatt alle modulene og som ikke har deltatt på dette kurset tidligere.

Innhold

Målet med kurset er å gi lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap innsikt i læreplanens emne 7, demokrati og velferdssamfunn. Hovedfokuset er på Stortinget og det norske politiske systemet og lokaldemokratiets sentrale rolle i vårt samfunn. I tillegg vil pedagogisk bruk av opplæringsressursen samfunnskunnskap.no for det samme emnet bli vektlagt.

Kurset starter onsdag 21. mars kl. 08.30 og slutter torsdag 22. mars kl. 15.00. Stortinget arrangerer gratis middag onsdag kveld kl. 18.00 (meld deg på i søknadsskjema).

Presentasjoner

Stortingets oppgaver, Kari Elisabeth Kaski (pdf)

Det norsk demokratiet (workshop)(pdf)

Om hjem-skole-samarbeid, Joachim Majambere fra FUG (pdf)

Pris

Kurset er gratis for deltakerne. Lunsj er inkludert begge dager. Det blir felles middag på Stortinget onsdag kveld for de som vil delta.

Kompetanse Norge dekker reiseutgifter etter billigste reisemåte hvis reiseutgiftene overstiger kr. 300,-. Dette inkluderer ikke setereservasjon, eller andre liknende utgifter.

Det må søkes om overnatting fra onsdag til torsdag i forkant av kurset.

Kompetanse Norge dekker ikke diett og overnatting utover dette.

Bruk av egen bil dekkes ikke.

Påmelding

Kurset har begrenset antall plasser, så du må søke om plass. Ved fullt kurs vektlegger Kompetanse Norge geografisk spredning og andre undervisningsspråk enn norsk og engelsk.

Søknadsfrist var 12. januar 2018.

Du får bekreftelse på tildelt plass og eventuelt godkjenning av dekking av
utgifter til reise og opphold på e-post innen 25. januar 2018.

Ved avmelding senere enn 1. mars eller dersom du ikke møter opp på kurset, vil du få en faktura på de faktiske kostnadene.