Digitalt frokostseminar: Karriereveiledning som integreringstiltak

Arrangementet har funnet sted

Har du ansvar for rekruttering til arbeidslivet? Er du opptatt av integrering av flyktninger og innvandrere? Lær mer om hva karriereveiledning kan bidra til når det gjelder integrering av nyankomne i arbeidslivet.

Karriereveiledning av flyktninger og innvandrere bidrar til integrering. Flyktninger og innvandrere har kompetanse som det er behov for. Likevel er det mange som sliter med å få varig tilknytning til arbeidslivet i sitt nye hjemland. Samlet sett er arbeidsdeltakelsen blant innvandrere lav, og mange kan ikke forsørge seg selv. Karriereveiledning bidrar til at den enkelte blir bedre kjent med sine arbeids- og utdanningsmuligheter. Det blir enklere å ta reflekterte valg. Kvaliteten på karriereveiledningen er avgjørende. Like viktig er det at karriereveiledere har tverrfaglig kompetanse.

Program

Se webinaret

Målgrupper for arrangementet i Norge og andre nordiske land

Ledere og ansatte i offentlig, privat og frivillig sektor, partene i arbeidslivet, virksomheter. Alle som er opptatt av voksnes læring, karriereveiledning, realkompetansevurdering og integrering.

Arrangører

Frokostseminaret arrangeres av Kompetanse Norge i samarbeid med Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL)