Digitalt søkerseminar for tilbydere av kompetanseutvikling i Bransjeprogram

Arrangementet har funnet sted

Her kan du se noen av presentasjonene og svar på noen av spørsmålene som ble stilt i vårt digitalt søkerseminar for tilbydere av treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling i Bransjeprogram arbeidslivet.

Vi arrangerte søkerseminar for tilbydere som skal søke om penger til utdanning/opplæring i tilskuddsordningen bransjeprogram.

Utlysningen til bransjeprogrammene

Program

På seminaret fikk vi blant annet høre om:

bakgrunnen for utlysningen og generell informasjon om bransjeprogrammene (pdf)

• hva midlene kan brukes til?

• hvordan søknadene blir vurdert

annen praktisk informasjon (pdf)

Deltagerne ble delt i fire breakoutrooms fordelt på utdanningsnivåene:

  • Universitet og høyskole
  • Fagskole – NOKUT orienterte om regler og prosesser knyttet til akkreditering.
  • Videregående opplæring
  • Andre private aktører

Det var muligheter til å stille spørsmål. Se noen av spørsmålene som ble besvart på seminaret (pdf)

Bakgrunnsinformasjon

Samlingen var i Zoom.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Anne Julie Bolstad.

Påmeldingsfristen var tirsdag 2. mars.