Digital Kompetansefrokost: Når krisen rammer

Arrangementet har funnet sted

Minister for høyere utdanning og kompetansepolitikk Henrik Asheim, og  direktør i Kompetanse Norge, Sveinung Skule

Over 400 000 mennesker er arbeidsledige eller permitterte, flertallet av dem har fått livet snudd opp ned nærmest over natten. Regjeringen har bevilget en kompetansepakke på flere hundre millioner kroner for å ruste folk for arbeidslivet etter at koronakrisen. Direktør Sveinung Skule inviterer statsråd Henrik Asheim til en prat om hva som blir viktig framover når vi skal ruste opp arbeidslivet for tiden etter krisen.    

Velkommen til digitalt frokostmøte med statsråd Henrik Asheim og direktør Sveinung Skule om kompetanse og krise.

Et av de sentrale spørsmålene er hva vi har lært av krisen og hvilke konsekvenser dette vil få for utvikling av kompetansepolitikk i framtiden? 

Vi åpner for spørsmål fra påmeldte mot slutten av arrangementet. 

Praktisk informasjon

Samtalen foregår i Zoom. Du må melde deg på for å delta. Du får lenka til arrangementet på e-post før fredag. Du kan stille spørsmål til panelet i Zoom. 

Meld deg på (gratis)

Informasjon om Zoom

Kompetanse Norge bruker Uninetts Zoom-tjeneste. Denne kjører på en sikrere plattform enn den amerikanske, og er regulert gjennom egne avtaler.

Zoom er fortsatt ett av verktøyene NorSIS anbefaler for videomøter. Du kan lese mer om dette i artiklene nedenfor:

Uninetts Zoom-tjeneste er trygg!

Sårbarheter oppdaget i Videomøtetjenesten Zoom 

Arrangementet blir også streamet på Facebook.