Digital kompetansefrokost: Kompetanse som medisin?

Arrangementet har funnet sted

Koronakrisen har ført til høy arbeidsledighet og permitteringer som spesielt har rammet arbeidstakere med lav kompetanse. Forskning viser at mange av de som faller ut av arbeidslivet går over på helserelaterte ytelser, særlig ved omstillinger og endringer i økonomien. Er kompetanse medisinen som må til for å få flere tilbake til arbeidslivet?

En rekke ulike utvalg har anbefalt mer samarbeid om kompetansetiltak for å bedre inkludere folk med helseutfordringer. En overvekt av dem som mottar helserelaterte ytelser har ingen, eller lav utdanning. Samtidig krever det norske arbeidslivet et stadig høyere kompetansenivå. Hvordan kan de ulike sektorene bruke kompetansepolitiske virkemidler på en bedre måte? Og hvordan kan de samarbeide mer?

Velkommen til lansering av vår årlige kunnskapsoppsummering Kompass, som i år tar for seg forholdet mellom kompetanse og helse.  Vi presenterer hovedfunn fra den ferske rapporten og deretter inviterer direktør Sveinung Skule Nav-sjef Hans Christian Holte og fastlege og samfunnsdebattant Kaveh Rashidi til samtale.

Program

08.30: Velkommen v/Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge

08.35: «Kompass 2020 – helse i et kompetansepolitisk perspektiv»
Presentasjon av hovedfunn fra rapporten v/Olena Tkachenko, Kompetanse Norge

08.45: Panelsamtale

  • Hans Christian Holte, direktør i Nav
  • Kaveh Rashidi, fastlege og samfunnsdebattant
  • Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge 

Forskningsrapporten Kompass 2020 – helse i et kompetansepolitisk perspektiv blir gjort tilgjengelig som pdf samme dag som arrangementet finner sted. 

Meld deg på (begrenset antall plasser)

Praktisk informasjon

Frokostmøtet avholdes i Zoom. Kompetanse Norge har en avtale gjennom Uninett, som tilbyr en sikker løsning. For å delta må du registrere deg via vårt påmeldingssystem. Da vil du få tilsendt lenke til arrangementet i Zoom i forkant. Det er et begrenset antall plasser i Zoom, men vi strømmer også arrangementet på Facebook-sida vår. Her vil det bli liggende et opptak i etterkant.

Du kan stille spørsmål til panelet i Zoom.