Gode valg for den enkelte og samfunnet

Arrangementet har funnet sted

Tema for konferansen er hvordan den enkeltes muligheter til å ta bevisste og gode utdannings-, yrkes- og karrierevalg kan styrkes samtidig som at samfunnet og arbeidslivet får dekket sitt behov for kompetanse.

Opptak fra konferansen

Du finner opptakene fra konferansen i programmet nedenfor.

Les oppsummeringen fra konferansen (pdf)

Om konferansen

Det regionale nivået, og særlig fylkeskommunen, spiller en sentral rolle i utviklingen av den konkrete kompetansepolitikken i landet. Et bredt kunnskapsgrunnlag og felles forståelse av kompetanseutfordringer og styrker, er avgjørende for å styrke fylkeskommunenes grunnlag for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel av kompetent arbeidskraft.

Stadig flere vil i løpet av yrkeskarrieren ha behov for å skifte jobb eller karrierevei, eller ha behov for påfyll av kompetanse. I forbindelse med arbeidsledighet, innvandring, helseproblemer eller omstilling vil tilgang til god karriereveiledning kunne fremme raskere overgang til arbeid.

I samarbeid med Kunnskapsdepartementet inviterer Vox partene i arbeidslivet og andre sentrale kompetansepolitiske aktører til temakonferansen. Dette er den fjerde av fem temakonferanser knyttet til regjeringens arbeid med nasjonal kompetansestrategi. Innspill fra konferansen vil bli brukt i det videre strategiarbeidet.

Sentrale problemstillinger på konferansen

  • Hvordan få god nok balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse nasjonalt og regionalt?

  • Hvordan kan vi bruke livslang karriereveiledning som kompetansepolitisk verktøy?

  • Hva kan Norge lære av lignende arbeid i andre land, og hvilke av våre erfaringer er mest relevante for andre land?

Program med presentasjoner og opptak

Åpne Lukk

09.00–10.00

Registrering

10.00–11.00

Velkommen, Margrethe Marstrøm Svensrud, seksjonsleder i Vox

Se Svensruds velkomsthilsen (video)

Innledning, v/Bjørn Haugstad, statssekretær KD, og Grete Ellingsen, statssekretær KMD.

Se Haugstad og Ellingsens innledning (video)

Karriereveiledning i kompetansepolitisk perspektiv.
Roger Kjærgård, leder av regjeringens ekspertutvalg om karriereveiledning

Se Kjærgårds innlegg (video)

Se presentasjonen til Kjærgård (pdf)

11.00–11.15 Pause
11.15–12.30

Partenes kommentar til anbefalingene i NOU om livslang karriereveiledning, v/Arvid Ellingsen, LO og leder av partenes Arbeidsgruppe-Karriereveiledning

Se Ellingsens innlegg (video)

Se presentasjonen til Ellingsen (pdf)

Paneldebatt: Ulike perspektiver på karriereveiledning.
Helge Eide, områdedirektør Interessepolitikk KS
Arvid Ellingsen, LO
Roger Kjærgård, leder av regjeringens ekspertutvalg om karriereveiledning
Ingjerd E. Gaarder, seniorrådgiver i Vox
Kari Østerrud, direktør Senter for seniorpolitikk
Lisbeth Pedersen, koordinator for karriereveiledning, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Se paneldebatten (video)

12.30–13.15 Lunsj
13.15–14.40

Fylkeskommunen som kompetansepolitisk aktør. Hanne Østerdal, næring og utviklingssjef, Nordland fylkeskommune.

Se Østerdals innlegg (video)

Se Østerdals presentasjon (pdf)

Hvordan kan nasjonal kompetansepolitisk strategi styrke det regionale kompetansepolitiske arbeidet?
Karen Espelund, fylkesdirektør for regional utvikling, Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Se Espelunds innlegg (video)

Se Espelunds presentasjon (pdf)

Hvordan få bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse regionalt? Erfaringer fra pilotprosjekter i fem fylkeskommuner.
Stian Skår Ludvigsen, Hordaland fylkeskommune.

Se Ludvigsens innlegg (video)

Se Ludvigsens presentasjon (pdf)

Diskusjon og spørsmål fra salen:
Hanne Østerdal
Karen Espelund
Stian Skår Ludvigsen
Bjørn Haugstad
Grete Ellingsen

Se opptak av diskusjonen (video)

14.40–15.00 Pause
15.00–16.25

Looking ahead – learning from abroad

Welcome address, Torbjørn Røe Isaksen, Norwegian Minister of Education and Research

Mr. Isaksen´s welcome address (video)

Skills: global trends, challenges and opportunities, Andreas Schleicher, OECD Director for Education and skills

Mr. Schleicher´s presentaion (video)

Download Mr. Schleicher´s presentation (pdf)

The EU Skills Agenda and what it means for the member states, Marianne Thyssen, European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

Ms. Thyssen´s presentation (video)

Stakeholder involvement in developing a skills strategy for Korea. Young Lee, Vice Minister of Education in Korea.

Mr. Lee´s presentation (video)

Download Mr. Lee´s presentation (pdf)

Perspectives of the Norwegian Social Partners
Moderator: Andreas Schleicher, OECD Director for Education and Skills

Mr. Schleicher´s second presentation (video)

16.25–16.30

Closing remarks, Anniken Hauglie, Norwegian Minister of Labour and Social Affairs

Ms. Hauglie´s closing remarks (video)

16.30–17.00 Enkel servering før avreise til Håkonshallen
17.00 Avreise med oppsatt buss til Håkonshallen for de som ønsker å delta på åpningen av Skills Summit 2016, ministerkonferansen som arrangeres i et samarbeid mellom Norge og OECD
17.15–18.45 Åpningen av Skills Summit 2016 i Håkonshallen
Åpne Lukk