Nettkurs om grunnleggende ferdigheter

Dette nettkurset gir en kort introduksjon om grunnleggende ferdigheter knyttet til voksnes hverdag, læringsmål for grunnleggende ferdigheter og profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben.

Det er ingen påmelding, kursbevis, studiepoeng eller betaling knyttet til kurset.

Kompetansepluss?

Er du ute etter «Nettkurs for kursholdere i Kompetansepluss programmet», finner du det her

Gjennomføring av nettkurs

Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Notatark og annet materiell bør lastes ned i forkant. Skal kurset gjennomføres i gruppe, er det en fordel om en gruppeleder i forkant har satt seg inn i videoene og oppgavene for å planlegge gjennomføringen. Sjekk også avspilling med lyd og bilde.

Nettkurs

Kurset har tre deler:

Se videopresentasjon

Case som blir omtalt i presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver – lesing, skriving og muntlig:

 1. Hvor ligger utfordringene med hensyn til lesing og skriving for dine deltakere? Hva er det som er mest vanskelig?
 2. Er det noe forskjell på skrivingen nå og før? Formelt og uformelt språk?
 3. Når er det man trenger muntlige ferdigheter?
 4. Diskuter forskjeller mellom humor og ironi i kommunikasjon.

Refleksjonsoppgaver – regning:

 1. Hvilke erfaringer har dine deltakere i regning?
 2. Hvilke utfordringer har deltakerne dine med regning?
 3. Hvordan kan man se regning i sammenheng med de andre grunnleggende ferdighetene?
 4. Hvordan kan man gjøre regning mer praktiskbasert i en undervisningssituasjon?

Refleksjonsoppgaver – digitale ferdigheter:

 1. Diskuter mulige utfordringer av «Digitalt førstevalg» i Norge.
 2. Hvilke erfaringer har du med manglende digitale ferdigheter?
 3. Hvilke områder innenfor digitale ferdigheter er viktigst?
 4. Hva er arbeidslivets krav?
 5. Sammenheng arbeidsliv og samfunnsliv / privatliv
 6. Hvem har ansvar for opplæring i digital kompetanse?
 7. Hvordan kombinere digitale ferdigheter med de andre grunnleggende ferdighetene?
 8. Diskuter digitale ferdigheter og regning. Hva legger dere i det??

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Case som blir omtalt i presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver:

For å svare på refleksjonsoppgavene trenger du læringsmålene.

 1. Se på læringsmål for regning. Finn aktuelle læringsmål for «sørge for nok drikke i løpet av dagen»? Diskuter med sidemannen.
 2. Se på læringsmål for skriving. Finn aktuelle læringsmål for situasjonen «rapportere på jobben». Diskuter med sidemannen.
 3. Se på læringsmål for digitale ferdigheter. Hvilke læringsmål behersker du? Hvilke behersker du ikke? Av de læringsmålene du ikke behersker, hvilke ville du lære? Hvorfor? Hvordan ville du lære dem?

Se videopresentasjon

Notatark til presentasjonen (pdf)

Refleksjonsoppgaver:

 1. Se igjennom en profil for basisferdigheter.

 2. Individuelt: Skriv ned ideer om hva du kan bruke profilen til.

 3. Lag grupper og del ideer: Hvordan kan du bruke profilen? Hvilken nytte kan du og deltakerne ha av den?