Kompetansefrokost: Realkompetansevurdering – er vi på rett vei?

Arrangementet har funnet sted
  • Dato: 20. juni
  • Kl: 8.30–9.30, frokost fra 8.00
  • Sted: Kompetanse Norge, Karl Johans gate 7, inngang fra Dronningens gate, kantina i 3. etasje

Går arbeidslivet glipp av kompetent arbeidskraft fordi det er vanskelig å få anerkjent kompetanse man ikke har papirer på? Og hvorfor bruker ikke utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet realkompetansevurdering mer?

Kompetanse Norge inviterer til kompetansefrokost der Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) presenterer ny forskning om bruk, hindringer og utbytte av realkompetansevurdering i hele utdanningssystemet og i arbeidslivet.

Kompetansefrokosten vises direkte på Facebook.

Presentasjoner:

Realkompetansevurdering - en kartlegging av bruk, hindringer og utbytte i utdanning og arbeid (ppt)

Realkompetanse - det norske ordet for "know how" (Kurt Harald Aase) (ppt)

Program

  • 8.00–8.30 – frokost (baguetter, kaffe og juice)
  • 8.30–8.35 – velkommen/v Gina Lund, Kompetanse Norge
  • 8.35–9.00 – innlegg v/Sveinung Skule og Jarmila Bubikova Moan, NIFU
  • 9.00–9.15 – kommentar ved Kurt Harald Aase, Realkompetanse AS
  • 9.15–9.30 – kommentarer fra salen

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er all kompetanse man har – det vil si alle kunnskaper og ferdigheter man har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

Realkompetansevurdering er å vurdere denne kompetansen opp mot fastsatte kriterier. Vurderingen kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier, fritak fra deler av et studie, ny jobb eller høyere lønn.

Regjeringen og partene i arbeidslivet har en felles målsetting om bedre realkompetansevurdering. I den nasjonale strategien for kompetansepolitikk vektlegges blant annet behov for gode ordninger med dokumentasjon, verdsetting og godkjenning av kompetanse som grunnlag for videre kompetanseutvikling.