Endringer på grunn av korona

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Informasjonene er hentet fra temasidene, og vi oppdaterer fortløpende.

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven

Korona – pandemien: informasjon om prøvene

Viktig informasjon til deg som ønsker å ta Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerprøven:

Tilskuddene

Endringer bransjeprogram for industri- og byggenæringen

På grunn av korona-situasjonen og de utfordringene den medfører for arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjonene, vil det i 2020 være to søknadsfrister i bransjeprogrammet for industri- og bygge...

Endringer bransjeprogram for helse og omsorg

På grunn av korona-situasjonen og de utfordringene den medfører for virksomheter og utdanningsinstitusjonene, vil det i 2020 være to søknadsfrister i bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgsek...

Kompetanseplusskurs under Korona-restriksjoner

Korona-restriksjonene får konsekvenser for svært mange av Kompetansepluss-kursene. Som vi har sett endrer situasjonen seg raskt sammen med myndighetenes restriksjoner og informasjon. Informasjonen vår...

Modulforsøkene