Endringer på grunn av korona

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Informasjonene er hentet fra temasidene, og vi oppdaterer fortløpende.

Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven

Korona – pandemien: informasjon om prøvene

Viktig informasjon til deg som ønsker å ta Norskprøven, samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerprøven:

Tilskuddene

Endringer bransjeprogram for industri- og byggenæringen

På grunn av koronasituasjonen og de utfordringene den medfører for arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjonene, vil det i 2020 være to søknadsfrister i bransjeprogrammet for industri- og byggen...

Endringer bransjeprogram for helse og omsorg

På grunn av koronasituasjonen og de utfordringene den medfører for virkosmheter og utdanningsinstitusjonene, vil det i 2020 være to søknadsfrister i bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssek...

Kompetanseplusskurs under Korona-restriksjoner

Korona-restriksjonene får konsekvenser for svært mange av Kompetansepluss-kursene. Som vi har sett endrer situasjonen seg raskt sammen med myndighetenes restriksjoner og informasjon. Informasjonen vår...

Modulforsøkene

Avlysning av eksamen våren 2020 i FV

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Denne avlysningen gjelder også for eksamen i FVO. ...