Informasjon om korona-situasjonen

Her har vi samlet hvordan korona-situasjonen påvirker ulike sider av våre tjenester. Informasjonene er hentet fra temasidene, og vi oppdaterer fortløpende.

IMDi og Kompetanse Norge har utviklet en veileder som er ment å være et hjelpemiddel for kommunene i arbeidet med kvalifisering etter introduksjons- og integreringsloven. Veilederen vil oppdateres og suppleres i løpet av våren 2021. Les om kvalifiseringsarbeid under pandemien hos IMDi. (oppdatert 15.02.2021)