Oppfølgingsmøte 19. januar 2016 etter temakonferansen «Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk»

I samarbeid med Kunnskapsdepartementet inviterer Vox partene i arbeidslivet og andre sentrale aktører til et oppfølgingsmøte om nasjonal kompetansestrategi. Det norske arbeidslivet og kompetansepolitiske utfordringer, er temaer på møtet.

Møtet vil ledes av statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad.

Konferansen den 10. november markerte starten på arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kompetansepolitikk. I forbindelse med konferansen ble partene invitert til å gi innspill til hva en nasjonal kompetansepolitisk strategi må inneholde. Det var også en diskusjon om suksesskriterier for prosessen og forventinger til innhold og implementering.

Møtet 19. januar er en oppfølging av denne konferansen. Hensikten er å sikre en felles forståelse av nåsituasjon, avgrensning av innhold og videre prosess.

Agenda

Dokumenter

Oppsummering fra møtet (pdf)

Oppsummering av innspill til møtet (pdf)