Kompetanse Norge

TEST DEG SELV

Lurer du på hvordan du behersker lesing og skriving, regning og data? Her finner du noen enkle verktøy hvor du kan teste deg selv.

Test dine ferdigheter

Her løser du oppgaver. Vi gir deg en tilbakemelding basert på dine svar. Du får også tips og råd om hva du kan gjøre for å utvikle deg videre.

Lesetesten

Dette er en ti minutters lesetest som gir deg en forståelse av hvor godt du leser.

Regnetesten

Dette er en kort regnetest som gir deg noe forståelse av dine regneferdigheter

Vurder dine ferdigheter

Her vurderer du selv hva du kan. Basert på dine egne vurderinger får du en tilbakemelding og råd om hva du kan gjøre for å utvikle deg videre.

Datasjekken

Datasjekken er en selvvurdering som består av 35 spørsmål.

Ta sjekken

Regnesjekken

Regnesjekken er en selvvurdering som består av 34 spørsmål.

Ta sjekken

Lese- og skrivesjekken

Lese- og skrivesjekken er en selvvurdering som består av 40 spørsmål.

Ta sjekken