Tildeling av midlar til prøveordninga Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid 2019

Kompetanse Norge deler ut 16,25 millionar kroner til prøveordninga Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. Tildelinga sikrar at vi kan få erfaringar med denne typen opplæring innan forskjellige bransjar og fag og med ulike tilbydarar.

Har du spørsmål om tildelinga? Ring 23 38 13 00.
Lista viser innvilga søknadar. Kvar søknad kan omfatte fleire verksemder og fagområde.

Liste over mottakere av tilskuddet:

Mottakar

Referansenummer

Aof Haugaland

OHUSRQ

Aof Vestland

NVGUCU

OKKRMK

Briga As

AJKBYQ

DNIHAS

Dalpro As

BCJVBP

PLXMTA

Din Kompetanse As

FYBYOV

Enter Kompetanse As

BJCMGH

Folkeuniversitetet Nord

WVLDGQ

Folkeuniversitetet Nordland

TQNAEW

IQALOS

Folkeuniversitetet Sør-Øst

GNFIBY

DNUNEA

Folkeuniversitetet Vestlandet

LVRUYI

Folkeuniversitetet Øst

JYEMSG

WLXNYQ

Fønix As

VMDWIJ

Gjøvik Læringssenter

JETCCK

Havskue Opplæringssenter As

MDERLX

Helseforetaket Incita As Avd Hurdal Recoverylandsby

VXZHSZ

Helsehuset Bø As

KWAHFE

Iku Agder As

KMOOTQ

K2 Kompetanse As

HNSQYJ

OKWLAI

Karlsøy Kommune Voksenopplæringen

ABWUTY

Kompetansehuset Neo As

IMFUSX

Konsulentas As

JWQJDL

Larvik Læringssenter, Larvik Kommune

ZBPVSO

KQAVYG

Marint Kompetansesenter

BJOTWQ

Minar-En Stiftelse

FBHYWL

Narvik Lys As

AAWBKT

Navigator Kompetanse As

VLSTSM

KCEMLK

Nor Selection As

ACCUGD

CXASDP

Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap Iks

CXYYKT

Odda Kommune

UWFZPS

Pedagogisk Kompetanse Tone Lerstøl

OMEYLM

Prios Kompetanse As

MVOFHU

Pro-Opplæringskontoret For Prosess og Mekanisk Industri

YNTUYA

Ressurs Tromsø As

OGWCBO

Smartstudy As

KILYDJ

Strand Videregående Skole Avd Strand

GSKNSU

Studieforbundet Aof Norge Avd Buskerud

HUGOAX

Studieforbundet Folkeuniversitetet

EINGHX

KINVOB

Sveen Asfalt As

OVYHCR

Trondheim Voksenopplæring

RWOSYZ

Varme & Bad Narvik As

LWJNXT

Varodd As

XSMVMX