Søknadsprosess

Kompetansepluss

Kompetanse Norge behandler søknadene, tildeler midler og følger opp prosjektene. Her kan du se hva som skjer fra søknadsperioden til tildelingen er klar.

Her ser du hvor vi er i tilskuddsprosessen for hovedutlysningen

1 Søknads-perioden er åpen

Søknadsperioden er åpen

Søknadsperioden er åpen fram til 09.12.2019, klokka 23.59.

2 Søknadsperioden er stengt

Søknadsperioden er stengt

Søknadsportalen er stengt og søknadene blir registrert og fordelt til saksbehandling.

3 Søknads-behandling

Gjennomgang av søknader

Søknadene er til behandling. 

4 Godkjenne økonomisk ramme

Godkjenning av økonomisk ramme

Liste over innvilgede søknader varsles Kunnskapsdepartementet for å få godkjent den økonomiske rammen. Brev til søkerne skrives.

5 Tildelingen er klar

Tildelingen er klar

Informasjon om hvilke prosjekter som har fått midler er klar (kunngjøring), og brevene er klar for utsendelse.