Tildeling fagopplæring Kompetansepluss 2021

Kompetanse Norge deler ut 22,9 millionar kroner til prøveordninga Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. Midlane skal nyttast til kurs som kombinerer fagopplæring med opplæring i grunnleggjande ferdigheiter eller norsk/samisk. Dette er fjerde året prøveordninga er utlyst, og tildelinga gir oss anda breiare erfaring frå ulike bransjar, fag og tilbydarar.

For å få erfaring frå så mange ulike prosjekt som mogleg, er det ikkje innvilga fleire enn to søknadar med samme tilbydar.

På grunn av oversøking har Kompetanse Norge etter samla vurdering avkorta nokre av dei prosjekta som søkte om to kurs til samme målgruppe, slik at dei berre får tildelt midlar til eitt kurs. Dette er gjort for å kunne gi tilskot til alle dei kvalifiserte prosjekta. Med denne prioriteringa har vi oppnådd størst mogleg geografisk og faglig spreiing i tråd med målsettinga for prøveordninga.

Her er lista over innvilga prosjekt med fagområde og fag. Kvart prosjekt kan ha eitt eller to kurs og omfatte opplæring i flere verksemder.

Søker Søknad nummer: Utdanningsprogram Fagområde
AOF VESTLANDET SAK-02021-B2M1S Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-02053-W9G3F Bygg- og anleggsteknikk Stillasbygger
AOF VESTLANDET AVD BERGEN SAK-02025-C9Y3B Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-02077-B9R9N Kurs 1: Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
    Kurs 2: Teknologi- og industrifag Logistikkoperatør
AOF VESTLANDET AVD HAUGESUND SAK-02023-X2R6P Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-02034-S0Y2X Restaurant- og matfag Fagarbeider, sjømatproduksjon
AOF ØSTFOLD SAK-01995-M2K4T Bygg- og anleggsteknikk Byggdrifter
  SAK-01960-Z8K6L Teknologi- og industrifag Fagoperatør i kjemisk prosessindustri
AVKURS AS SAK-01978-C9C8M Teknologi- og industrifag Yrkessjåfør
BRIGA AS SAK-01972-P2K3F Kurs 1: Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
    Kurs 2: Restaurant- og matfag Kokk
  SAK-01965-W5K8W Salg, service og reiseliv Salgsmedarbeider
BRISK UTVIKLING AS SAK-02060-H4K5N Salg, service og reiseliv Reiselivsmedarbeider
DALPRO UTVIKLING AS SAK-02029-Z7G8D Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
DIALOGIC AS SAK-01985-G5Z2S Salg, service og reiseliv Salgsmedarbeider
  SAK-02048-M8H2J Salg, service og reiseliv Salgsmedarbeider
FØNIX AS AVD UNDERVISNING - SANDEFJORD SAK-01944-J9G3S Bygg- og anleggsteknikk Murer
  SAK-01943-V1W9B Teknologi- og industrifag Gjenvinningsoperatør
GLOBAL LEARNING AS SAK-01993-C6J9M Salg, service og reiseliv Salgsmedarbeider
HAVSKUE OPPLÆRINGSSENTER AS SAK-01950-F6Z2X Teknologi- og industrifag Bilmekaniker, lette kjøretøy, sveiser
  SAK-01982-B7Z8Q Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Barne- og ungdomsarbeider
IKU AGDER AS SAK-02065-K2V2X Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Barne- og ungdomsarbeider
IKU AGDER AS SAK-02065-K2V2X Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helsefagarbeider
K2 KOMPETANSE AS SAK-02072-H2S9J Kurs 1: Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Salgsmedarbeider
    Kurs 2: Utdanningsprogram for matfag Kokk
  SAK-02074-T5D5F Kurs 1: Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Portør
    Kurs 2: Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
KOMPETANSEHUSET NEO AS SAK-02028-L3L2L Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-02063-C4M1S Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
KOMPETANSESENTER OG BEDRIFTSHJELP AS SAK-01994-R7R5C Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Barne- og ungdomsarbeider
KONSULENTAS AS SAK-01986-D1N7Q Salg, service og reiseliv Reiselivsmedarbeider
  SAK-01975-Y8N3M Teknologi- og industrifag Logistikkoperatør
LARVIK KOMMUNE SAK-01955-W5F4J Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helsefagarbeider
MARINT KOMPETANSESENTER SAK-01967-K6L8N Restaurant- og matfag Fagarbeider, industriell matproduksjon
MINAR - EN STIFTELSE SAK-02066-G9R3D Salg, service og reiseliv Salgsmedarbeider
  SAK-02045-F5Z1R Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helsefagarbeider
NOR SELECTION AS SAK-02056-Y0V2F Restaurant- og matfag Servitør
  SAK-02056-Y0V2F Salg, service og reiseliv Salgsmedarbeider
PEDAGOGISK KOMPETANSE Tone Lerstøl SAK-02107-P1D8P Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Barne- og ungdomsarbeider
PÅ EGNE BEN - I NORGE AS SAK-02064-T2W8J Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Barne- og ungdomsarbeider
  SAK-02102-S1M0L Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helsefagarbeider
RESSURS TROMSØ AS SAK-01997-K0R0C Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-02002-G4G4Z Restaurant- og matfag Kokk
SAMTALEPARTNER HILDE HALVORSEN SAK-02031-C7D9B Bygg- og anleggsteknikk Byggdrifter
  SAK-02031-C7D9B Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helsefagarbeider
SKOLERT AS SAK-01980-R9G0R Bygg- og anleggsteknikk Tømrer
  SAK-01979-N5X1Y Restaurant- og matfag Servitør
STEINKJER VOKSENOPPLÆRING SAK-01976-C2H3X Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
STUDIEFORBUNDET AOF NORGE AVD MIDT-NORGE SAK-02008-D8Z1F Teknologi- og industrifag Fagoperatør i produksjonsteknikk
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITET AVD INNLANDET SAK-01983-S3D9K Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-01988-W3T2Y Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITET AVD ROGALAND SAK-01991-H2Z9G Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-02071-W1F7W Salg, service og reiseliv Salgsmedarbeider
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD ARENDAL SAK-01961-M0S8R Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-02081-Z7T7Z Restaurant- og matfag Servitør
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD ASKER SAK-01958-X9Q0H Salg, service og reiseliv Salgsmedarbeider
  SAK-01962-Q4J3T Teknologi- og industrifag Fagoperatør i produksjonsteknikk
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD BODØ SAK-02097-L7V4W Bygg- og anleggsteknikk Tak- og membrantekker
  SAK-02052-C0V0F Salg, service og reiseliv Logistikkoperatør
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD MØRE OG ROMSDAL SAK-02027-H3B4H Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helsefagarbeider
  SAK-02078-J4W3K Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helsefagarbeider
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD OSLO ROLF WICKSTRØMS VEI SAK-01964-Q7Q6W Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-01973-C9Q0L Kurs 1: Bygg- og anleggsteknikk Betongfagarbeider
    Kurs 2: Teknologi- og industrifag Gjenvinningsoperatør
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD SANDEFJORD SAK-01954-W7N1X Teknologi- og industrifag Fagoperatør i produksjonsteknikk
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD TROMSØ SAK-01971-B4D4F Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-01947-M5P4D Kurs 1: Teknologi- og industrifag Gjenvinningsoperatør
    Kurs 2: Teknologi- og industrifag NDT-kontrollør
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD TRØNDELAG SAK-01999-P6L8K Bygg- og anleggsteknikk Blikkenslager
  SAK-02080-M9H6L Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD VESTLANDET SAK-01957-X0G5G Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
  SAK-01969-L1X0B Teknologi- og industrifag Logistikkoperatør
TRONDHEIM VOKSENOPPLÆRINGSSENTER VIDEREGÅENDE SKOLE SAK-01952-V4J8K Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Helsefagarbeider
TUFT TRANSPORTSKOLE SAK-01974-Q5J0K Teknologi- og industrifag Yrkessjåfør
VARODD AS AVDELING RIGETJØNNVEIEN SAK-01945-C9Q5G Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør
ØYSTRE SLIDRE VAKSENUNDERVISNING SAK-02070-V8G2R Bygg- og anleggsteknikk Renholdsoperatør