Søknadsprosess

Informasjon om Kompetansepluss og Korona (oppdatert 01.10.2020).

Tildelinger

Tildeling Kompetansepluss 2020

Tildeling fagopplæring Kompetansepluss  2020 (rammetilsagn og enkeltsøknader)

Disse fikk Kompetansepluss-midler i 2020 (arbeid)

Disse fikk Kompetansepluss-midler i 2020 (frivillighet)

Oversikt 2017–2020

Se oversikt over tildelinger av tilskudd til opplæring gjennom Kompetansepluss.

2019:

2018:

2017:

Beløp

Se statistikkbanken for detaljer om søknadsbeløp og tildelt beløp i ordinære utlysninger og særskilte satsinger:

Tidligere tildelinger:

 

Er det noe du trenger hjelp til? Ta kontakt!

Telefon: 23 38 13 00
E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no