Søknadsprosess

Informasjon om Kompetansepluss og Korona (oppdatert 01.10.2020).

Kompetansepluss

Kompetanse Norge behandler søknadene, tildeler midler og følger opp prosjektene. Her kan du se hva som skjer fra søknadsperioden til tildelingen er klar.

Status Kompetansepluss 2021 

Kompetansepluss arbeid og frivillighet: Tildeling uke 7

1 Søknads-perioden er åpen

Søknadsperioden er åpen

Søknadsperioden for Kompetansepluss fagopplæring er åpen til 11. mars klokka 23:59.

2 Søknadsperioden er stengt

Søknadsperioden er stengt

Søknadsportalen er stengt og søknadene blir registrert og fordelt til saksbehandling.

3 Søknads-behandling

Gjennomgang av søknader

Søknadene er til behandling.

4 Godkjenne økonomisk ramme

Godkjenning av økonomisk ramme

Liste over innvilgede søknader varsles Kunnskapsdepartementet for å få godkjent den økonomiske rammen. Brev til søkerne skrives. 

5 Tildelingen er klar

Tildelingen er klar

Informasjon om hvilke prosjekter som har fått midler er klar (kunngjøring), og brevene er klar for utsendelse.