Søknadsprosess

Kompetansepluss

Kompetanse Norge behandler søknadene, tildeler midler og følger opp prosjektene. Her kan du se hva som skjer fra søknadsperioden til tildelingen er klar.

Kompetansepluss 2020-tildelingen vil mest sannsynlig bli klar i løpet av februar 2020.

Her ser du hvor vi er i tilskuddsprosessen for hovedutlysningen

1 Søknads-perioden er åpen

Søknadsperioden er åpen

Søknadsperioden var fra 01.10.2019  til 09.12.2019, klokka 23.59.

2 Søknadsperioden er stengt

Søknadsperioden er stengt

Søknadsportalen er stengt og søknadene blir registrert og fordelt til saksbehandling.

3 Søknads-behandling

Gjennomgang av søknader

Søknadene er til behandling. 

4 Godkjenne økonomisk ramme

Godkjenning av økonomisk ramme

Liste over innvilgede søknader varsles Kunnskapsdepartementet for å få godkjent den økonomiske rammen. Brev til søkerne skrives.

5 Tildelingen er klar

Tildelingen er klar

Informasjon om hvilke prosjekter som har fått midler er klar (kunngjøring), og brevene er klar for utsendelse.