Kompetansepluss Frivillighet 2020

I Kompetansepluss frivillighet kan du søke om penger til kurs i grunnleggende lese-, skrive-, regne-, muntlige-, digitale ferdigheter eller norsk-/samiskferdigheter for voksne.

Hvem kan søke tilskudd fra Kompetansepluss frivillighet?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet. En søknad kan utformes i samarbeid med en opplæringstilbyder som er part i søknaden. Eventuelt kan søkerorganisasjonen selv fungere som tilbyder. Søkerorganisasjonen trenger i så fall ikke søke med samarbeidspartnere.

Husk at det er organisasjonen som står som søker som blir ansvarlig for å motta og forvalte et eventuelt tilskudd, holde kontakten med Kompetanse Norge underveis, og å rapportere når opplæringen er avsluttet.

Hva er nytt i utlysningen for 2020?

Viktige endringer å merke seg i årets utlysning:

 • Vi har oppgradert søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet inneholder samme spørsmål som tidligere, men den grafiske utforming er annerledes.
 • Vi har oppdatert samarbeidsavtalen som skal legges ved søknaden. I tillegg har vi laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut i avtalen.
 • Vi har oppdatert frammøtelisten og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
 • Vi har oppdatert opplæringsplanen og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
 • Målgruppe: Voksne med lav formell utdanning som er medlemmer i den frivillige organisasjonen hvor opplæringen skal foregå er prioritert målgruppe.
 • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer data med enten les/skriv, og/eller regning, og/eller muntlige ferdigheter prioritert.
 • På grunn av oversøkning har Kompetanse Norge innført en del innstramminger. Se avsnitt «Avgrensninger».

Avgrensinger

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, for eksempel tiltak gjennom Nav
 • opplæring organisert som selvstudium
 • anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr

På grunn av oversøkning har Kompetanse Norge innført følgende innstramminger:

 • Det kan kun innvilges inntil to søknader per søker, søknader med høyest poengsum blir prioritert.
 • Det er kun mulig å søke inntil fem kurs per søknad.
 • Det vil ikke bli bevilget midler til to identiske søknader. Det vil si søknader fra samme frivillige organisasjon med samme tilbyder, samme målgruppe, samme ferdigheter etc.
 • Kompetanse Norge vil vurdere å avkorte søknader i henhold til retningslinjene slik at opplæringen skal nå ut til alle regioner og være tilgjengelig for målgruppen gjennom bredt spekter av frivillige organisasjoner.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Alle grunnlagsdokumenter finner du til høyre.

Fristen for å søke midler gikk ut 9. desember 2019

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.