Kompetansepluss Arbeid 2020

I Kompetansepluss arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid, primært med lav formell utdanning.

Hvem kan søke om tilskudd fra Kompetansepluss arbeid?

En søknad til Kompetansepluss arbeid skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én etterspørrerbedrift, og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Husk at det er den virksomheten som står som søker som blir ansvarlig for å motta og forvalte et eventuelt tilskudd, holde kontakten med Kompetanse Norge underveis, og å rapportere når opplæringen er avsluttet.

Hva er nytt i utlysningen for 2020?

Viktige endringer å merke seg i årets utlysning:

  • Vi har oppgradert søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet inneholder samme spørsmål som tidligere, men den grafiske utformingen er annerledes.
  • Vi har oppdatert samarbeidsavtalen som skal legges ved søknaden. I tillegg har vi laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut i avtalen.
  • Vi har oppdatert frammøtelisten og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
  • Vi har lagt ved flere kursmoduler. Nå kan det også søkes om 40 timer digitale ferdigheter og 40 timer regneferdigheter.
  • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer digitale ferdigheter med enten les/skriv, og/eller regning, og/eller muntlig ferdigheter prioritert.

Avgrensninger:

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

  • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, for eksempel tiltak gjennom Nav
  • fagopplæring og lærlinger
  • opplæring i bedriftsinterne systemer og -utstyr
  • opplæring organisert som selvstudium

Tilskuddet dekker ikke anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknaden må være komplett innen søknadsfristen. Søknadene behandles med de opplysningene og vedleggene som er levert før søknadsfristen går ut. Ufullstendige søknader og søknader som kommer etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Alle grunnlagsdokumentene finner dere til høyre.

Søknadsfristen gikk ut 9. desember 2019

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.