Kompetansepluss – søk penger til opplæring

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen var 14. november 2016.

Mann sjekker om planken er høvlet riktig

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

I denne utlysningen er det en egen samisk satsing til prosjekter fra de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Røyrvik og Snåsa. Det er satt av fem millioner kroner til Kompetansepluss arbeid og én million kroner til Kompetansepluss frivillighet til denne satsingen.

Alle prosjekter fra forvaltningskommunene vurderes innenfor satsingen, men prosjekter med opplæring på samisk prioriteres. I Kompetansepluss arbeid vil også prosjekter som retter seg mot virksomheter innenfor reindrift, sjøsamisk fiske og duodji prioriteres. Man kan også søke om penger til opplæring i samisk utenfor satsingsfylkene.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Kompetansepluss gir tilskudd til opplæring i grunnleggende

  • leseferdigheter
  • skriveferdigheter
  • regneferdigheter
  • muntlige ferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • norsk eller samisk

Kursene det søkes tilskudd til settes sammen av faste moduler i søknadsskjemaet.

Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Søk penger til opplæring

Søk om penger kompetansepluss arbeid (fristen er gått ut)

Søk om penger kompetansepluss frivillighet (fristen er gått ut)