Kompetansepluss – søk om penger til opplæring i grunnleggende ferdigheter

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen var 10. desember 2018. Svar på søknadene vil foreligge i løpet av 1. kvartal 2019.

Hva kan du søke om tilskudd til?

I Kompetansepluss kan du søke om tilskudd til opplæring følgende grunnleggende ferdigheter:

  • lesing og skriving
  • regning
  • muntlige ferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • grunnleggende norsk eller samisk

For å kunne søke Kompetansepluss-midler må det være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder som skal stå for opplæringen, og enten en bedrift med ansatte som skal få opplæring, eller en frivillig organisasjon som kan rekruttere kursdeltakere gjennom sine aktiviteter. En av virksomhetene som samarbeider må stå som ansvarlig søker

I søknadsskjemaet er det faste moduler med forskjellige antall timer i hvert emne, og disse kan kombineres for å få satt sammen et kurs med de ferdighetene det er behov for.

Samisk satsing

Det er satt av inntil fem millioner kroner i Kompetansepluss arbeid og inntil to millioner kroner i Kompetansepluss frivillighet til samisk satsing i 2019. Satsingen omfatter prosjekter i de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik, Snåsa og Røros.

Les mer om og søk midler Kompetansepluss arbeid 

Les mer om og søk midler Kompetansepluss frivillighet

Det er felles innloggingsside både for Kompetansepluss frivillighet og Kompetansepluss arbeid.