Søknadsprosess

Informasjon om Kompetansepluss og Korona (oppdatert 19.06.2020).

Søk om midler fra Kompetansepluss

Søk midler til fagopplæring Kompetansepluss 2020

Bli kjent med utlysningen, kvalifikasjons- og prioriteringskriteriene og grunnlagsdokumentene. Frist for rammetilsagn og enkeltprosjekt gikk ut 2.juni. Søkere med rammetilsagn kan fortsatt søke om rammeprosjekt.

Kompetansepluss 2020 – Arbeid og frivillighet (fristen er ute):

Les om hva som er nytt i årets utlysninger:

Kompetansepluss fagopplæring 2020

 • Offentlige og private virksomheter som var i normal drift fram til restriksjonene starta, kan søke på grunnlag av opplæringsbehovene til de som var ansatt fram til da. Det betyr at ansatte som nå er permitterte eller arbeidsledige også kan delta på opplæring.
 • Merk at for tilbyder i prosjektet må ha næringskode i kategorien P-utdanning – altså næringskode 85.xxx
 • Vi har laga en intensjonsavtale som skal legges ved søknaden til erstatning for samarbeidsavtalen fordi mange virksomheter er usikre på hvordan det går videre.
  Kravene til nettundervisning kan tilpasses situasjonen – se kvalifikasjonskriteriene.
 • Vi har en oppdatert mal for frammøteliste med enkel veileder som forklarer punktene som skal fylles ut.

Kompetansepluss arbeid 2020

 • Vi har oppgradert søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet inneholder samme spørsmål som tidligere, men den grafiske utformingen er annerledes.
 • Vi har oppdatert samarbeidsavtalen som skal legges ved søknaden. I tillegg har vi laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut i avtalen.
 • Vi har oppdatert frammøtelisten og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
 • Vi har lagt ved flere kursmoduler. Nå kan det også søkes om 40 timer digitale ferdigheter og 40 timer regneferdigheter.
 • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer digitale ferdigheter med enten les/skriv, og/eller regning, og/eller muntlig ferdigheter prioritert.

Kompetansepluss frivillighet 2020

 • Vi har oppgradert søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet inneholder samme spørsmål som tidligere, men den grafisk utforming er annerledes.
 • Vi har oppdatert samarbeidsavtalen som skal legges ved søknaden. I tillegg har vi laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut i avtalen.
 • Vi har oppdatert frammøtelisten og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
 • Vi har oppdatert opplæringsplanen og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
 • Målgruppe: Voksne med lav formell utdanning som er medlemmer i den frivillige organisasjonen hvor opplæringen skal foregå er prioritert målgruppe.
 • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer data med enten les/skriv, og/eller regning, og/eller muntlige ferdigheter prioritert.
 • På grunn av oversøkning har Kompetanse Norge innført en del innstramminger. Se avsnitt «Avgrensninger» i utlysningsteksten.

Er det noe du trenger hjelp til? Ta kontakt!

Telefon: 23 38 13 00
E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no