Søknadsprosess

Søk om midler fra Kompetansepluss


Kompetansepluss arbeid 2020 - fristen gikk ut 9. desember 2019

Utlysningen, kvalifikasjons- og prioriteringskriteriene og grunnlagsdokumentene finner du her. 

Kompetansepluss frivillighet 2020 - fristen gikk ut 9. desember 2019

Utlysningen, kvalifikasjons- og prioriteringskriteriene og grunnlagsdokumentene finner du her. 

Les om hva som er nytt i årets utlysninger:

Kompetansepluss arbeid 2020

 • Vi har oppgradert søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet inneholder samme spørsmål som tidligere, men den grafiske utformingen er annerledes.
 • Vi har oppdatert samarbeidsavtalen som skal legges ved søknaden. I tillegg har vi laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut i avtalen.
 • Vi har oppdatert frammøtelisten og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
 • Vi har lagt ved flere kursmoduler. Nå kan det også søkes om 40 timer digitale ferdigheter og 40 timer regneferdigheter.
 • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer digitale ferdigheter med enten les/skriv, og/eller regning, og/eller muntlig ferdigheter prioritert.

Kompetansepluss frivillighet 2020

 • Vi har oppgradert søknadsskjemaet. Søknadsskjemaet inneholder samme spørsmål som tidligere, men den grafisk utforming er annerledes.
 • Vi har oppdatert samarbeidsavtalen som skal legges ved søknaden. I tillegg har vi laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut i avtalen.
 • Vi har oppdatert frammøtelisten og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
 • Vi har oppdatert opplæringsplanen og laget en veileder som forklarer alle punktene som skal fylles ut.
 • Målgruppe: Voksne med lav formell utdanning som er medlemmer i den frivillige organisasjonen hvor opplæringen skal foregå er prioritert målgruppe.
 • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer data med enten les/skriv, og/eller regning, og/eller muntlige ferdigheter prioritert.
 • På grunn av oversøkning har Kompetanse Norge innført en del innstramminger. Se avsnitt «Avgrensninger» i utlysningsteksten.

Er det noe du trenger hjelp til? Ta kontakt!

Telefon: 23 38 13 00
E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no