Søknadsprosess

Informasjon om Kompetansepluss og Korona (oppdatert 01.10.2020).

Søk om midler fra Kompetansepluss

Søk om midler fra Kompetansepluss arbeid 2021

Bli kjent med utlysningen, kvalifikasjons- og prioriteringskriteriene og grunnlagsdokumentene før du søker. Frist er 7. desember.

Søk om midler fra Kompetansepluss frivillighet 2021

Bli kjent med utlysningen, kvalifikasjons- og prioriteringskriteriene og grunnlagsdokumentene før du søker. Frist er 7. desember.

Les om hva som er nytt i årets utlysninger:

Kompetansepluss arbeid 2021

  • Kursdeltakere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning/ lite formell utdanning prioriteres.

  • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer lesing/skriving med regneferdigheter

  • Timesatsen økes til 1 500 kroner per opplæringstime.

  • Bemanningsbyrå som leier ut arbeidskraft kan søke i samarbeid med en Godkjent Kompetansepluss tilbyder og etterspørrerbedrifter der kursdeltakere skal utføre sitt arbeid. Tilbyder skal stå som søker og tilskuddsmottaker.

Kompetansepluss frivillighet 2021

  • Målgruppe: deltakere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning/lite formell utdanning og innvandrere med høyere utdanning fra hjemlandet som ikke er godkjent i Norge er prioritert målgruppe.

  • Timesatsen økes til 1 500 kroner per opplæringstime.

  • Ved årets utlysning er kurs som kombinerer lesing/skriving med regneferdigheter prioritert.

Er det noe du trenger hjelp til? Ta kontakt!

Telefon: 23 38 13 00
E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no