Søknadsprosess

Samlingsbasert opplæring i Kompetansepluss må stanses i kommuner med høyt tiltaksnivå. Aktuelle kommuner er opplistet i Kapittel 5A, 5B og 5C i Covid-19-forskriften. I øvrige kommuner er opplæringsvirksomhet i Kompetanse pluss ihht. §12a åpen. Generell informasjon om covid-19 og Kompetansepluss. (Oppdatert 07.05.2021).

Søk om midler fra Kompetansepluss

Søk midler til fagopplæring i Kompetansepluss 2021

Prøveordninga med fagopplæring i Kompetansepluss videreføres, og det ble lyst ut cirka 20 millioner kroner til ordninga i 2021. Frist for å søke midler var 16. mars kl 23:59

Les om hva som er nytt i årets utlysninger:

Hva er spesielt for utlysninga av Kompetansepluss fagopplæring i 2021?

 • Søknaden skal leveres på Kompetanse Norges nye søknadsportal. Det innebærer at
  • alle samarbeidspartnerne må forplikte seg til søknaden ved å signere elektronisk før søknaden kan sendes inn.
  • det ikke skal leveres egne samarbeidsavtaler med søknadene, ref. punktet over
  • tilsagn og videre kommunikasjon rundt tildelte prosjekter skjer gjennom søknadsportalen.
  • søker får bedre oversikt over egne søknader og oppfølging av tildelte prosjekter.
  • vi gjerne vil ha tilbakemeldinger dersom noe bør forbedres eller er vanskelig å forstå i den nye søknadsportalen.
 • Timesatsen økes til 1 500 kroner per opplæringstime.

Er det noe du trenger hjelp til? Ta kontakt!

Telefon: 23 38 13 00
E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no