Søknadsprosess

Informasjon om Kompetansepluss og Korona (oppdatert 19.06.2020).

Rapportering for prosjekter som har fått tilskudd gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss

Informasjon om utbetaling av tilskudd og rapporteringskrav finner dere nedenfor og i tilsagnsbrevet.

Har du fått tildeling i 2016 eller 2017, ta kontakt med kompetansepluss@kompetansenorge.no for å få tilsendt mal på økonomisk rapport.

Har du fått tildeling i 2018, 2019 eller 2020?

Tilsagn

Alt text for icon Tilskudds-mottaker

Bekreftelse på at tilskuddet ønskes mottatt

Se vedlegg i tilsagnsbrevet

Alt text for icon Tilskudds-mottaker

Eventuelle endringer i prosjektet

Se vedlegg i tilsagnsbrevet.

Endringer merkes med prosjektnummer og sendes til postmottak@kompetansenorge.no

Gjennomføring av kurs

Alt text for icon Tilskudds-mottaker

Registrering av deltakere ved oppstart

Ved kursoppstart skal alle deltakere registreres elektronisk på registreringssiden. 
(Benytt samme brukernavn og passord som ble brukt ved søknad).

Se informasjon om deltakerregistrering i tilsagnsbrevet.

Kompetanse Norge

Utbetaling til opplæring

Inntil 80 prosent av tilskuddet bli utbetalt når vi har mottatt signert bekreftelse og databehandleravtale, og deltakerne er registrert.

Dersom tilskuddet er over 1 million kroner, vil inntil 50 prosent bli utbetalt, og ikke 80 prosent.

Se informasjon om utbetalingsrutiner i tilsagnsbrevet.

Alt text for icon Tilskudds-mottaker

Gjennomføringsplan

For prøveordninga med Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid

Gjennomføringsplanen skal sendes inn så snart som mulig og senest én måned etter kursoppstart.

Gjennomføringsplan for prøveordningen Fagopplæring Kompetansepluss arbeid-mal (Word).

Alt text for icon Tilskudds-mottaker

Avslutning

Alt text for icon Tilskudds-mottaker

Registrering av deltakere ved avslutning av kurs

Etter gjennomført kurs skal det krysses av for deltakere som har gjennomført kurs på registreringssiden

(Benytt samme brukernavn og passord som ble brukt ved søknad).

Kompetanse Norge

Sluttrapport

Når prosjektet er gjennomført skal rapport sendes Kompetanse Norge, postmottak@kompetansenorge.no.

Har dere fått midler for 2019, så forventes det at avsluttende rapport sendes 1. oktober påfølgende år.

For prosjekter som har fått tildeling i 2020

Gjelder

  • KA1927-KA2503
  • KF165-KF199

Mal for økonomisk sluttrapport til Kompetansepluss arbeid 2020 – ordinær (Word) 

Faglige sluttrapporter til Kompetansepluss arbeid 2020 (NB! spørreskjema skal besvares av etterspørrer(e) og tilbyder for hvert prosjektet):

Mal for økonomisk sluttrapport til Kompetansepluss frivillighet 2020 (Word)

Faglig sluttrapport Kompetansepluss frivillighet 2020 (forms)

For prosjekter som har fått tildeling i 2019:

Det er dessverre tekniske problemer med innsending av faglig sluttrapport for Kompetansepluss arbeid og frivillighet prosjekter som fikk tildeling i 2019. Inntil videre kan søkere sluttrapportere uten faglig sluttrapport. 

Gjelder

  • KA1381-KA1926
  • KF119-KF164
  • KP0036-KP0087

Mal for økonomisk sluttrapport til Kompetansepluss arbeid  2019 – ordinær og prøveordning (Word)

Faglig sluttrapport til Kompetansepluss arbeid (spørreskjema skal besvares av etterspørrer(e) og tilbyder for hvert prosjektet):

  • Faglig sluttrapport til Kompetansepluss arbeid for etterspørrere (opplæringsmottaker) (Kommer)
  • Faglig sluttrapport til Kompetansepluss arbeid for tilbyder (opplæringstilbyder) (kommer)

Mal for faglig sluttrapport til prøveordningen Fagopplæring i Kompetansepluss 2019 (Word)

Mal for økonomisk sluttrapport til Kompetansepluss frivillighet  2019 (Word)

Faglig sluttrapport Kompetansepluss frivillighet (spørreskjema)(kommer)

For prosjekter som har fått tildeling i 2018:

Gjelder:

  • KA761-KA1380
  • KF80-KF118
  • KP0001–KP 0035

Mal for sluttrapport til Kompetansepluss arbeid –ordinær og prøveordning  2018 (Word)

Mal for faglig sluttrapport til prøveordningen Fagopplæring i Kompetansepluss 2018 (Word)

Mal for sluttrapport til Kompetansepluss frivillighet 2018 (Word)