Hvorfor delta på Kompetansepluss-kurs?

Her er noen gode eksempler på hvilke positive effekter økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:

Les reportasjer fra tidligere kurs