Forankre Kompetansepluss-kurs internt

Er du leder eller har ansvar for kurset i virksomheten?

Informere de ansatte godt om kurset, gjerne i samarbeid med kurstilbyder. Fortell hvordan kursene er lagt opp, hva det vil kreve av de ansatte og hvordan dere vil legge til rette for opplæringen. 

Er du ansatt eller tillitsvalgt?

Ta kontakt med din leder for å fortelle om mulighetene for deres arbeidsplass. Ved å forankre kursene hos dine ledere i virksomheten, sikrer du at ledelsen prioriterer kursingen og gir deg og dine kollegaer mulighet og tid til å delta på opplæringen.

Medlem i en frivillig organisasjon?

Dersom du er medlem eller deltar i aktiviteter i en frivillig organisasjon er det viktig at du søker støtte hos ledelsen i organisasjonen. Prosjekter som er forankret har gode forutsetninger til å bli vellykket.