Opplæringsmottaker

Kompetansepluss arbeid

I Kompetansepluss arbeid kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid, primært med lav formell utdanning.

Målgruppen for ordningen er primært mennesker med lav formell utdanning. En søknad til Kompetansepluss arbeid skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder, minst én etterspørrerbedrift, og eventuelt andre organisasjoner som er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon.

Formålet er å bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mester krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetansepluss frivillighet

I Kompetansepluss frivillighet kan du søke om tilskudd til kurs i grunnleggende lese-/skrive-, regne-, muntlige og digitale ferdigheter, eller opplæring i norsk og/eller samisk for voksne i arbeid, primært med lav formell utdanning.

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet. En søknad kan utformes i samarbeid med en opplæringstilbyder som er part i søknaden. Eventuelt kan søkerorganisasjonen selv fungere som tilbyder. Søkerorganisasjonen trenger i så fall ikke søke med samarbeidspartnere.

Formålet er at flere kan ta del i opplæring og utdanning, og få styrket sine muligheter til å delta i arbeids- og samfunnsliv.

Er det noe du trenger hjelp til? Ta kontakt!

Telefon: 23 38 13 00
E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no