Hva er Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere, ved at arbeidsplassen og en kurstilbyder går sammen og søker midler til opplæring rettet mot arbeidstakernes behov.

  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs i grunnleggende ferdigheter knyttet til aktiviteter i frivilligheten. Kompetansepluss frivillighet skal gi et tilbud til deltakere på en annen læringsarena enn arbeidsplassen.
  • Kompetansepluss fagopplæring gir midler for å kunne tilby ufaglærte voksen opplæring som kombinerer grunnleggende ferdigheter, norsk eller samisk med opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat.

Er du ansatt?

Opplever du at det er behov for å opplæring i grunnleggende ferdigheter på din arbeidsplass, kanskje på grunn av endringer eller nye krav? Ta kontakt med tillitsvalgt eller med din nærmeste leder og si ifra om muligheten om å søke om penger til opplæring.

Er du med i en frivillig organisasjon?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet. Er du medlem eller deltar i aktiviteter i en frivillig organisasjon, så kan du tipse organisasjonen om muligheten om å søke om penger til opplæring.

Er du tillitsvalgt?

Ønsker du at din virksomhet skal søke om penger til opplæring, ta kontakt med leder for å fortelle om muligheten. Her er noen tips om hvordan du kan rekruttere ansatte for å vise interessen og hvilke rolle du kan ta som tillitsvalgt.

Er du en leder i en virksomhet?

Lurer du på om din bedrift burde søke om midler, så kan du lese om hvordan du kan informere og rekruttere internt. Ta kontakt med en opplæringstilbyder for å finne ut hvordan dere kan få til dette.

Bakgrunn

  • Siden 2006 er ordningen utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner i 2017. I 2015 kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring.
  • Over 80 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

Kompetanse Norge forvalter Kompetansepluss. En sentral oppgave for Kompetanse Norge er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne.