Hvordan rekruttere og informere internt

Vi gir deg fire råd for hvordan du hvordan rekruttere og informere om opplæringen og informere om muligheter opplæringen gir. Ansatte motiveres når de ser at opplæringen er tilpasset behovene og arbeidssituasjonen deres.

1. Informer og kommuniser med dine kollegaer om opplæringen. Dette kan gjøre på flere måter enten gjennom allmøter, direkte kontakt med kollegaer det gjelder eller avdelinger. Er det ansatte i virksomheten som har gått på kurs gjennom Kompetansepluss tidligere? Få dem med på laget i rekrutteringsarbeidet. I tillegg anbefaler vi at dere bruker vårt rekrutteringsmateriell.

2. Omtal kurset med bruk av klarspråk og knytte det til deltakerens aktiviteter enten ved arbeidsplassen eller i frivilligheten. For god rekruttering må deltakere se viktigheten av å delta på kurs og se hvilke positive effekter det vil ha i deres hverdag.

3. Synliggjør nytten av å delta på kurs. Kanskje opplever din virksomhet nye krav rapportering eller nye digitale verktøy som skal tas i bruk? Kanskje noen ansatte har mulighet til å ta videreutdanning, enten fullføre grunnskole, videregående skole eller ta fagbrev? Også i privatlivet kan ansatte ha nytte av kurs, for eksempel ved at det blir lettere å hjelpe barn med leksene eller å bestille flybilletter på nett.

Evaluering av Kompetansepluss opplæring har konkludert at kursene har ført til positiv endringer for mange deltakerne, både i arbeids- og hverdagslivet. Mange opplever økte grunnleggende ferdigheter. Kursene har også ført til positive endringer hos virksomhetene, blant annet bedre kommunikasjon og samarbeid, bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og redusert sykefravær.

4. Tilrettelagt opplæring er for mange deltakere en sterk motivasjonsfaktor. For noen kan det være at opplæringen foregår i virksomhetens lokaler i arbeidstiden og at opplæringen er knyttet til aktiviteter i den frivillige organisasjonen. Det er viktig å kjenne behovene og ønskene til virksomhetens egne ansatte, og tilpasse rekrutteringen etter det.

Det er et krav at virksomheter bidrar med egenandel. Virksomhetens egeninnsats og arbeidstimer ansatte bruker på opplæringen, kursrom og servering kan utgjøre egenandelen.