Bedrifter over hele landet får midler til ikt-opplæring

Nå får 178 virksomheter over hele landet penger til opplæring av sine ansatte i grunnleggende digitale ferdigheter. Kunnskapsminister Henrik Asheim besøkte én av virksomhetene som får tildelt midler.

Kunnskapsminister Henrik Asheim i samtale med ansatte i Omsorgsbygg.
KOMPLISERT TEKNIKK: Kunnskapsministeren besøker driftsteknikerne på Hovseterhjemmet. Den raske digitale utviklingen gjør at Youbart Rasho, Steinar Frantzen og Dag Robert Mogen i Omsorgsbygg stadig må oppdatere kompetansen sin. Foto: Guro Aardal Hagen, Kompetanse Norge.

Over 20 prosent av i de som er i arbeid trenger påfyll av ikt-kompetanse, viser OECDs internasjonale undersøkelse av voksnes ferdigheter, PIAAC. Grunnleggende digitale ferdigheter trengs av alle på arbeidsplassen, og strekker seg helt fra tekstbehandling, sms og e-post, til nettvett og sikker lagring av data.

Kompetanse Norge lyste i juni ut 17 millioner kroner ekstra til opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter på arbeidsplassen gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss.

– Kompetansepluss bidrar til at flere voksne får den kompetansen de trenger for å mestre kravene i arbeidslivet. Regjeringen har styrket ordningen med over 90 millioner kroner de siste fire årene, og den store pågangen fra bedrifter og ansatte viser at det har vært en riktig prioritering, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Nå er det klart hvem som får støtte til opplæring. Se liste over innvilgede søknader.

Statsråden møtte ansatte

Omsorgsbygg er en av virksomhetene som har fått tildelt midler til opplæring av sine ansatte gjennom Kompetansepluss. På Hovseterhjemmet i Oslo fikk kunnskapsminister Henrik Ashiem se hvilke digitale utfordringer ansatte i Omsorgsbygg står overfor i arbeidshverdagen.

– Det er utrolig viktig å drive kontinuerlig kompetanseheving av våre ansatte. Den teknologiske utviklingen skjer svært raskt, og vi har erkjent at hos oss blir ingen ferdig utlært, sa administrerende direktør i Omsorgsbygg Per Morten Johansen til kunnskapsministeren.

– Omsorgsbygg har skjønt at de må tilby opplæring slik at de ansatte blir i stand til å drifte stadig mer komplekse bygg. Folkeuniversitetet har en god forståelse for utfordringen som skal løses i prosjektet, og et godt opplæringsopplegg. Til sammen blir dette god læring på arbeidsplassen – slik målet er for Kompetansepluss, sier avdelingsleder Anders F. Anderssen i Kompetanse Norge.
SAMARBEIDER OM KOMPETANSEHEVING: Fra venstre: Elisabeth Odden, regionleder Folkeuniversitetet Øst, kunnskapsminister Henrik Asheim, Per Morten Johansen, avd. dir Omsorgsbygg, Anders Fremming Andersen, avdelingsleder Kompetanse Norge.

SAMARBEIDER OM KOMPETANSEHEVING: Fra venstre: Elisabeth Odden, regionleder Folkeuniversitetet Øst, kunnskapsminister Henrik Asheim, Per Morten Johansen, administrerende direktør Omsorgsbygg, Anders Fremming Anderssen, avdelingsleder Kompetanse Norge. Foto: Guro Aardal Hagen, Kompetanse Norge.