Får færre klager etter BKA-kurs

Rundt 400 ansatte i Norgestaxi har vært på kurs i lesing, skriving og data gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Kursene har ført til færre klager og ansatte som er mer bevisste på hvordan de utfører jobben sin.

– Vi ser at de som har gått på kurs nesten ikke har framprovosert en eneste skriftlig klage. Det er bemerkelsesverdig, sier daglig leder i Norgestaxi Bergen, Jan Tennfjord.

Fokus på kvalitet

Jan Tennfjord Fokus på kvalitet fikk Norgestaxi i Bergen til å søke midler fra BKA.

– Kvalitet er for mange kunder viktigere enn pris. De som leverer gode tjenester får også mye trafikk, sier Tennfjord.

I løpet av de siste to årene har rundt 100 drosjeeiere, sjåfører og ansatte på sentralen i Bergen vært på kurs.

Opplegget er senere utvidet til flere byer, og totalt har selskapet hatt omtrent 400 personer på opplæring i lesing, skriving og data i regi av kursarrangør Beredt AS.

Fikk nye oppgaver

Marte Lerstad, Gitte Minde og Børge Hovland deltok på et av de første kursene i Bergen.

– Da vi fikk tilbud om å gå på kurs, tenkte jeg: «Åh, kurs? Lekser?» På skolen var jeg ikke spesielt lekseflink, sier Minde.

Lerstad bekrefter samme erfaring fra sine skoleår. Deltakerne er imidlertid enige om at kurset var motiverende fordi det var relatert til det de jobber med i hverdagen.

– Det viste seg jo faktisk å være gøy, sier Minde.
 
Kursinstruktør Gunnar Solheimsnes forteller at Minde ble «oppdaget» på kurset. I dag underviser hun selv i taksameteropplæringen.
 
– Gitte er et levende eksempel på at kursene kan føre til karriereutvikling, sier Solheimsnes stolt.

Gitte Minde ble selv kursholder etter å ha deltatt på kurs. Her er hun sammen med Torolv Onarheim fra Beredt.

Løser bransjeproblem

Jan Tennfjord beskriver det som et bransjeproblem at mange ansatte i drosjenæringen har manglende kompetanse innen lesing, skriving og data.

– Skikkelig grunnopplæring er viktig, for vi ser at en del folk sliter ute i næringen, sier han.

– Mange klarer for eksempel ikke å omsette en muntlig beskjed til en skriftlig adresse. De sliter med å skrive riktig på GPS-en og kjører i verste fall til feil sted, forteller Solheimsnes.

Ikke «lese- og skrivekurs»

Solheimsnes og administrerende direktør i Beredt, Torolv Onarheim, var opptatt av å tilpasse kursene til arbeidshverdagen i Norgestaxi. I to måneder jobbet Solheimsnes i Norgestaxi for å få innsikt i kulturen og utfordringene der. I samarbeid med ledelsen bestemte de at kursene skulle handle om hvordan de kan bli en bedre sentral for kunder og sjåfører.

– Vi må kalle det noe annet enn «lese- og skrivekurs». Kursene gir mer mening når vi har fokus på hvordan bedriften kan bli bedre og hvordan arbeidstakeren kan bli flinkere i det daglige arbeidet, mener kursarrangørene.

Bedre service og sosiale effekter

Erfaringene med BKA-satsingen er så langt svært positive. Kursdeltaker Lerstad forteller at hun har blitt mer oppmerksom på hvordan hun utfører jobben sin.

– Servicen har absolutt blitt bedre. Kurset har gjort at vi kobler av autopiloten og begynner å tenke over hvordan vi gjør jobben vår, sier hun.

Deltakerne forteller at det var fint å få samarbeide med kollegene på en ny måte, og at det ga sosiale bi-effekter.

– Vi ble bedre kjent med folkene vi har kontakt med på sentralen. Trivsel gjør det lettere å få bedre resultater. Da blir det ikke slitsomt å gå på kurs, men gøy, smiler Minde.

Søk midler du også

Norgestaxi og Beredt gjør seg nå klare til å søke nye midler for å fortsette kursingen i 2013.