110 ansatte på BKA-kurs

Jotun satte som krav at alle ansatte skulle ha fagbrev da de flyttet til ny og moderne fabrikk. Omfattende opplæring måtte til, og BKA var et steg mot fagbrev for mange av de ansatte.

Jotun i Sandefjord har nylig gått igjennom en stor omstilling. De har bygget ny fabrikk, og flytter arbeidsstokken inn i lokaler med moderne produksjonsmetoder. Fabrikken er beskrevet i Teknisk Ukeblad som «verdens mest teknologiske malingsfabrikk.»

Operatørene må gå fra å lese på papirsedler og krysse av manuelt med blyant, til å bruke digitale kontroller i et lukket produksjonssystem.

Utfordringer

Jotun hadde en rekke utfordringer med å sette i gang BKA-kurs. Mange av de ansatte hadde lav grunnutdanning, lese- og skrivevansker og dårlige erfaringer fra skolebenken.

Det ble satt i gang en kartleggingsprosess hvor det ble laget individuelle opplæringsplaner for alle ansatte.

Målgruppen for kursene var blant annet ansatte som hadde fått tilbud om fagbrevutdanning i flere år, men som av ulike grunner hadde «kommet seg unna».

Løsninger

Jotun har hatt mange strategier for å øke motivasjonen og gjennomføringen av BKA-kurs. Det viktigste var forankringen i bedriftens indre liv. For eksempel var kursmateriell preget med Jotuns logo. Både fagforeningene og ledelsen var med fra begynnelsen.

For å gjøre læringssituasjonen mindre avskrekkende brukte de kursholdere fra bedriften som de ansatte kjente fra før. Kursholdere for dataopplæringen var bedriftens egne lærlinger. I tillegg ble kurset avholdt i bedriftens lokaler for å unngå klasseromsundervisning.

Høyere lønn

Det var ikke bare faglig utvikling som motiverte deltakerne.

– Det var også en gulrot i form av høyere lønn ved fullført fagbrev, opplyser Nina Dahlstrøm, personalkonsulent ved Jotun.

Undervisningen bar preg av en veldig stor grad av tilrettelegging for de som trengte det. Pensum ble spredt over tre semestre i stedet for to.