– Vi vil tilby håndverkerne våre mer enn kurs i å isolere veggen

Opplæringsansvarlig i BackeGruppen, Martin Breda, sier de har ventet lenge på muligheten til å heve basiskompetansen til håndverkerne sine.

38 håndverkere fra fire byggbedrifter i BackeGruppen er påmeldt til kurs i denne omgang, men Breda mener de kun skummer overflaten.

– Jeg er sikker på at antallet ville tredoblet seg hvis vi tilbød kurs til alle. Både behovet og etterspørselen er stor, sier Breda.

Nye byggeforskrifter gir nye krav

Martin Breda Foto: BackeGruppenStatens byggtekniske forskrifter fra 2010, ofte kalt TEK 10, er noe alle i byggbransjen må forholde seg til i hverdagen og krever ferdigheter på flere området.

– Ikke bare skal du forstå innholdet, men du skal videreformidle det også. Det krever gode basisferdigheter som ikke alle her kan skrive under på at de har.

Generasjonskløft i kompetansen

Under rekrutteringen snakket Breda og tillitsvalgte med håndverkerne for å høre ønskene deres. Det viste seg å avdekke en generasjonskløft.

– De yngste sliter med beregninger, men er tilsvarende dyktige på data. Det motsatte gjelder for de eldre håndverkerne. Vi håper å utnytte denne ulikheten i opplæringen, både for å bruke ressursene som er der, men også for å heve selvfølelsen deres, sier Breda.

Kvier seg til å delta på kurs

Leder i tillitsvalgtutvalget i BackeGruppen, Lars Mamen, var en av initiativtakerne til kurset og har vært aktivt involvert i rekrutteringen.

– Vi vet at flere kvier seg for å delta på kurs fordi det krever skriveferdigheter eller dataferdigheter som de ikke er trygge på. Derfor har vi reklamert for at dette kurset er innrettet på en annen måte, uten at vi sier direkte at det handler om basisferdigheter, sier Mamen.

Kurs for å holde på arbeidskraften

Pågangen til kurset er allerede større enn forventet. Mamen mener det er nødvendig å satse mer på kurs for håndverkerne for å beholde en stabil arbeidsstokk.

– Vi vet det snart vil bli underskudd på arbeidskraft i byggbransjen, så dette er en langsiktig satsing for å beholde dyktig arbeidskraft og gjøre arbeidsplassen mer attraktiv!