– Det er tøft, men det er verdt det!

Siv Elisabeth Arnesen fra Bohus Forus er deltaker i pilotprosjektet til Bohus-kjeden, hvor ansatte fra fem varehus frisker opp basisferdighetene for å ta fagbrev.

17 ansatte er i gang med opplæring, og flere skal opp til fagprøve i januar.

– Jeg syns det har vært voldsomt kjekt og voldsomt krevende. Men jeg sier til kollegene mine at de må hive seg på hvis de får muligheten. Det er helt klart verdt strevet, sier Arnesen.

Selv om hun har jobbet flere år i butikk, sier hun at det har blitt en del «aha-opplevelser» på kurset. Hun skal opp til eksamen i desember og gleder seg til å bli sertifisert.

– Det er tøft, men det føles så godt å få papir på det du holder på med at det er verdt det!

«Bohusifisert» opplæring for størst utbytte

Opplæringen går over fire samlinger og Bohus-kjedens internskole, «Lysthuset», har vært ansvarlige for å legge opplæringsløpet. Målet var å skreddersy opplæringen mest mulig til selgernes arbeidshverdag.

– Dessverre er det slik i varehandelsbransjen at det er mange med lite formell utdanning i yrker med såkalt lav status. Vi så derfor at en «Bohusifisering» av opplæringen ga en faglig tyngde som de ansatte satte pris på, sier opplæringssjef i Lysthuset, Inger Karin Engdal.

Kostnader med gevinst på sikt

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Stubo-gruppen, som inkluderer fem butikker mellom Stavanger og Kristiansand, Bohus-kjedens internskole og Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH).

Samlingene har foregått i arbeidstiden, som betyr at deltakerne får gratis opplæring og lønn.

Forretningsutvikler i Stubo, Hallgeir Kjellesvik, er ikke i tvil om at det er en lønnsom investering for kjeden.

– Vi mener kostnadene er de ansatte vel unt, og så vet vi at det på sikt vil føre til mer penger i vår egen kasse. Det er viktig å vise de ansatte at det å drive butikk er et fag, ikke bare en jobb, sier Kjellesvik.