Kompetanseplusskurs under Korona-restriksjoner

Korona-restriksjonene får konsekvenser for svært mange av Kompetansepluss-kursene. Som vi har sett endrer situasjonen seg raskt sammen med myndighetenes restriksjoner og informasjon. Informasjonen vår oppdateres derfor også jevnlig.

Sist oppdatert: 23. mars klokka 11:00

Utfordringene må løses lokalt og for hver enkelt kurs. De generelle anbefalingene vi i Kompetanse Norge kan gi er:

  1. Følg rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og lokale helsemyndigheter
  2. Avklar praktiske forhold i tett kommunikasjon mellom tilbyder og etterspørrer og vurder alternative muligheter innenfor rammene av smittevernrådene
  3. Informer deltakere og samarbeidspartnere tydelig

Med restriksjonene som ble innført 12. mars, er det ikke mulig å holde kurs med fysiske samlinger. For de fleste er det mest aktuelt å utsette kursene inntil FHI gir en annen melding og det blir mulig å starte opp igjen.

Hvis det er ønskelig, og pedagogisk forsvarlig, kan man gå over til nettbasert opplæring i en periode eller for resten av kurset. Rammene som er satt i Kompetansepluss for nettbasert opplæring kan være utfordrende for opplæring av deltakere med ulike forutsetninger og forskjellige hjemme- og arbeidssituasjoner. Derfor kan det være nødvendig å tilpasse opplæringa på andre måter. Beskriv i endringsmelding hvordan dere vil gjennomføre opplæringa.

Fra Kompetanse Norge sin side er det ikke noe i veien for at deltakere som blir permittert på grunn av Korona-restriksjonene kan delta på kurs mens de er permittert. Vi anbefaler derfor at dere fortsetter opplæringen hvis kursdeltakere ønsker det og det ellers ligger til rette for det. Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med Kompetanse Norge på kompetansepluss@kompetansenorge.no. Dersom dere lurer på noe knyttet til kurs under permittering, må dere ta kontakt med Nav.

På grunn av Korona-situasjonen vil utbetalinger til Kompetansepluss arbeid og frivillighet være noe forsinket.

Vi i Kompetanse Norge vil være fleksible når det gjelder nødvendige utsettelser og endringer som følge av Korona-situasjonen.

Rapporteringsfristen for 2019-prosjekter utsettes til 01.10.2020.

Det må sendes melding om behov for vesentlige endringer for enkeltprosjekt under koronarestriksjonene til postmottak@kompetansenorge.no.

Hvis det gjelder utsettelser av kurs eller rapportering ut over den generelle utsettelsen, kan melding sendes når dere ser hva behovet blir eller når situasjonen har normalisert seg.

Husk prosjektnummer (KA-, KF- eller KP-nummer) i emnefeltet!

Søknader om utsettelse av rapporteringfrist kan sendes til postmottak@kompetansenorge.no når situasjonen er avklart og en ser hvor mye forsinkelser som har oppstått.