Kompetanseplusskurs under Korona-restriksjoner

Korona-restriksjonene har konsekvenser for Kompetansepluss-kursene. Situasjonen endrer seg kontinuerlig med myndighetenes restriksjoner og informasjon.

Informasjonen sist oppdatert: 3. mai 2021.

Siden 12. mars 2020 har vi levd med restriksjoner som har gjort det nødvendig å endre, utsette eller avlyse planlagte Kompetanseplusskurs. Mange har lært å drive nettbasert opplæring.

Myndighetenes råd og forskrifter, sammen med kommunenes bestemmelser, avgjør om- og hvordan opplæring i Kompetansepluss kan gjennomføres. Derfor må hver enkelt som har ansvar for kursene sjøl vurdere - i samråd mellom tilbyder, etterspørrer og deltakere og eventuelt lokalt smittevernorgan - hvordan det best kan gjøres i tråd med de offisielle rådene.

Koronatiltakene reguleres i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet. Forskriften endres kontinuerlig ettersom smittesituasjonen endrer seg, og tilskuddsmottaker må ta ansvaret med å følge opp!

Det kan være nødvendig å tilpasse opplæringa på andre måter enn ved fysiske kurs. Hvis det er ønskelig, og pedagogisk forsvarlig, kan man gå over til nettbasert opplæring i en periode eller for hele kurset. Rammene som er satt i Kompetansepluss for nettbasert opplæring kan være utfordrende for opplæring av deltakere med ulike forutsetninger og forskjellige hjemme- og arbeidssituasjoner. Beskriv i endringsmelding hvordan dere vil gjennomføre opplæringa.

Ansatte som er permittert eller sagt opp på grunn av Korona-restriksjonene, kan delta på kurs. Vi anbefaler derfor at dere fortsetter opplæringa hvis kursdeltakere ønsker det og det ellers ligger til rette for det. Det har blitt enklere å kombinere dagpenger med opplæring. Ei midlertidig ordning, som gjelder alle typer kurs og opplæring, gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav skal få utbetalt dagpenger som vanlig. Retten til å kombinere dagpenger med utdanning er forlenget.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med Kompetanse Norge på kompetansepluss@kompetansenorge.no. Dersom dere lurer på noe knyttet til kurs under permittering, må dere ta kontakt med Nav.

Endringer og utsettelser av prosjekter

Vi i Kompetanse Norge vil være fleksible når det gjelder nødvendige utsettelser og endringer som følge av Korona-situasjonen.

Det må sendes melding om behov for vesentlige endringer for enkeltprosjekt eller søknader om utsettelse på grunn av koronarestriksjonene til postmottak@kompetansenorge.no. Husk prosjektnummer (KA-, KF- eller KP-nummer) i emnefeltet!