Kompetanseplusskurs under Korona-restriksjoner

Korona-restriksjonene får konsekvenser for svært mange av Kompetansepluss-kursene. Som vi har sett endrer situasjonen seg raskt sammen med myndighetenes restriksjoner og informasjon. Informasjonen vår oppdateres derfor også jevnlig.

Sist oppdatert: 19. juni klokka 16:00

Med restriksjonene som ble innført 12. mars, var det ikke mulig å holde kurs med fysiske samlinger. Noen utsatte kurs og noen gikk over til nettbasert opplæring

Innenfor rammen av myndighetenes råd er det mulig å avvikle fysiske kurs igjen. Det må vurderes for hvert prosjekt i samråd mellom tilbyder, etterspørrer og deltakere og eventuelt lokalt smittevernorgan hvordan det kan gjøres best mulig og i tråd med de offisielle rådene.

Hvis det er ønskelig, og pedagogisk forsvarlig, kan man gå over til nettbasert opplæring i en periode eller for hele kurset. Rammene som er satt i Kompetansepluss for nettbasert opplæring kan være utfordrende for opplæring av deltakere med ulike forutsetninger og forskjellige hjemme- og arbeidssituasjoner. Derfor kan det være nødvendig å tilpasse opplæringa på andre måter enn ved fysiske kurs. Beskriv i endringsmelding hvordan dere vil gjennomføre opplæringa.

Ansatte som er permittert eller sagt opp på grunn av Korona-restriksjonene, kan delta på kurs. Vi anbefaler derfor at dere fortsetter opplæringa hvis kursdeltakere ønsker det og det ellers ligger til rette for det. Det har blitt enklere å kombinere dagpenger med opplæring. Ei midlertidig ordning, som gjelder alle typer kurs og opplæring, gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav skal få utbetalt dagpenger som vanlig. Retten til å kombinere dagpenger med utdanning forlenges ut året.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med Kompetanse Norge på kompetansepluss@kompetansenorge.no. Dersom dere lurer på noe knyttet til kurs under permittering, må dere ta kontakt med Nav.

På grunn av Korona-situasjonen vil utbetalinger til Kompetansepluss arbeid og frivillighet være noe forsinket.

Vi i Kompetanse Norge vil være fleksible når det gjelder nødvendige utsettelser og endringer som følge av Korona-situasjonen.

Rapporteringsfristen for 2019-prosjekter utsettes til 01.10.2020.

Det må sendes melding om behov for vesentlige endringer for enkeltprosjekt under koronarestriksjonene til postmottak@kompetansenorge.no.

Hvis det gjelder utsettelser av kurs eller rapportering ut over den generelle utsettelsen, kan melding sendes når dere ser hva behovet blir eller når situasjonen har normalisert seg.

Husk prosjektnummer (KA-, KF- eller KP-nummer) i emnefeltet!

Søknader om utsettelse av rapporteringfrist kan sendes til postmottak@kompetansenorge.no når situasjonen er avklart og en ser hvor mye forsinkelser som har oppstått.