Vurderingsveiledere for modul 1 og 2 (FVO)

Kompetanse Norge har i samarbeid med lærere fra noen av forsøksskolene utarbeidet vurderingsveiledere til bruk i sluttvurderingen etter modulstrukturerte læreplaner i modul 1 og 2.

Vurderingsveilederne er beskyttet med passord. Dette skal du ha fått fra Kompetanse Norge.