Pilotering av kartleggingsverktøy i lesing

Kompetanse Norge utvikler et kartleggingsverktøy i lesing som skal brukes i et nytt opplæringsløp for deltakere på nivået under videregående opplæring, kalt Forberedende voksenopplæring (FVO).

Dette arbeidet inngår i prosjektet Kompetanseløftet.

Piloteringen av oppgaver i leseforståelse er avsluttet.

I perioden 9. april til 4. mai 2018 piloteres oppgaver i hurtiglesing.

Vi har invitert:

  • skoler/deltakere som er med i forsøk med nye læreplaner i forberedende voksenopplæring
  • skoler/deltakere i grunnskoleopplæring for voksne
  • skoler/deltakere i norskopplæringen

Se invitasjonen skolene har fått (pdf).