Offentlige karrieresentre

De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

Illustrasjon av et hus

Karrieresentrene eies av fylkeskommunene, i mange tilfeller i fellesskap med Nav-fylke. Kompetanse Norge bidrar med koordinering og faglig støtte.

I tillegg til tilbud til befolkningen, jobber karrieresentrene med kompetanseheving av rådgivere og veiledere i skolesystemet og Nav. Karrieresentrene er et resultat av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning.

Elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring kan kontakte rådgivningstjenesten på sin skole. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid.

Karriereveiledning.no

Karriereveiledning.no er en offentlig og kvalitetssikret nettside. Her kan du snakke med en karriereveileder på nett eller telefon, om spørsmål du har knyttet til opplæring, utdanning og jobb. Det er helt gratis og helt anonymt.

Oversikt over offentlige karrieresentre:

Agder: Karriereveiledning - Agder fylkeskommune

Innlandet:

Møre og Romsdal: Karriere Møre og Romsdal

Nordland: Karrieresentrene i Nordland

Oslo: Karriere Oslo

Rogaland: Karrieresenteret i Rogaland

Troms og Finnmark:

Trøndelag: Karriere Trøndelag

Vestland: Karriere Vestland

Viken: Karriereveiledning Viken

Vestfold og Telemark:  Karrieresenter Vestfold og Telemark