Øve til Samfunnskunnskapsprøven

Her kan du øve til samfunnskunnskapsprøven:

Samfunnskunnskap.no

På samfunnskunnskap.no finnes tekster og filmer som dekker pensum til prøven.

Eksempeloppgaver

Eksempeloppgavene viser hvordan oppgavene i selve prøven er. Læreren bør gjennomgå eksempeloppgavene med deltakerne slik at de kjenner de ulike oppgavetypene godt før de tar prøven.

Målet med forberedelsene er å sikre at det er deltakernes kunnskaper som måles i prøven i samfunnskunnskap, og ikke de digitale ferdighetene.

Før lærerne går igjennom eksempeloppgavene med deltakerne, er det viktig at prøvestedet har gjennomgått sjekkliste for it-ansvarlige.

Se eksempeloppgaver