For deg som jobber med prøverNorskprøven

Informasjon om prøven


Samfunnskunnskapsprøven

Informasjon om prøven


Statsborgerprøven

Informasjon om prøven

Regelverk

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap
Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven.

Språkkrav og krav til kunnskaper om samfunnet for å få permanent oppholdstillatelse
Innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven, må dokumentere gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse.

Språkkrav og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger
Innvandrere må dokumentere kunnskaper i norsk eller samisk, dokumentere, bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk og gjennomført norsk- og samfunnskunnskapsopplæring for å få innvilget statsborgerskap.