møte 7

Etter- og videreutdanningsutvalget avholdt sitt syvende møte på Thon Hotell Opera i Oslo, 6. og 7.februar. På dette møtet fortsatte utvalget sitt arbeid med nye og bearbeidede tiltak. Videre gikk utvalget også videre med sine vurderinger av kunnskapsgrunnlaget for utredningen.