6. Utvalgsmøte

Utvalget avholdt den 10.januar sitt sjette møte i Kompetanse Norges lokaler i Oslo. På dette møtet så utvalget nærmere på koordinering av kompetansebehov i regionene, og fortsatte diskusjonen om ulike tiltak.