Møte 5

Etter- og videreutdanningsutvalget avholdt den 30.november sitt femte utvalgsmøte på Gardermoen. Her diskuterte utvalget ulike tiltak og hvordan disse burde struktureres. Representanter fra Lånekassen var til stede på deler av møtet, og holdt en presentasjon om Lånekassen og hvordan denne kan bidra til livslang læring.

Program for utvalgsmøtetmøtet (pdf).

Dagen før utvalgsmøtet ble det avholdt et dialogmøte mellom utvalget og partene i arbeidslivet der representanter LO, NHO, YS, KS, Spekter, Unio og Akademikerne deltok. Partene fikk anledning til å gi sine innspill til utvalgets "tiltaksstruktur".