19.oktober 2018

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning avholdt sitt fjerde møte på Gardemoen 19.oktober 2018. Representanter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet deltok på deler av møtet for å belyse hvordan NAVs utdanningstiltak fungerer. Representanter fra Sysselsettingsutvalgets sekretariat deltok på deler av møte for å presentere sitt mandat.