5. september 2018

Etter- og videreutdanningsutvalgets tredje møte ble avholdt i Oslo 5. september 2018. Representanter fra Universitets- og høyskolerådet (UHR) deltok på deler av møtet for diskutere finansieringsordninger og insentivstruktur for etter- og videreutdanning i UH-sektoren. Utvalget fikk forelagt utkast til notater som skal inngå i utredningens kunnskapsgrunnlag.