Møter og arrangementer

Her finner du møteplan for utvalget fram til rapporten leveres 1. juni 2019, i tillegg til andre arrangementer utvalget er invitert til. Vi legger ut temaer som utvalget vil diskutere på møtene, presentasjoner og korte oppsummeringer av temaene fra utvalgsmøtene etter hvert.

Utvalgsmøter:

Møteplan 2018:

23. mars 2018

4. og 5. juni 2018

5. september 2018

19. oktober 2018

30. november 2018

Møteplan 2019

10. januar 2019

6. og 7. februar 2019

8. mars 2019

5. april 2019

Andre møter og arrangementer:

2018:

Raaum-utvalgets innspillseminar 16. april, utvalgsleder Simen Markussen og sekretariatsleder deltok.

Fagpolitisk forum Finansforbundet 24. mai, utvalgsleder Simen Markussen innledet om utvalgets arbeid.

Møte med NITO 11. juni, utvalgsleder Simen Markussen deltar.

Seminar med NHO og NITO 14. juni, utvalgsmedlem Inga-Lill Sundset holdt innledning.

Seminar med IKT-Norge på Arendalsuka 14.august, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Seminar med Samfunnsøkonomene på Arendalsuka 14.august, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Seminar med LO på Arendalsuka 14.august, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Seminar med NITO på Arendalsuka 15.august, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Regjeringens Kompetanseturné Gjøvik 23.august, utvalgsmedlemmene Javad Mushtaq deltok og Camilla Tepfers holdt innledning.

Regjeringens Kompetanseturné Mo i Rana, utvalgsmedlemmene Bjørn Audun Risøy holdt innledning og Inga-Lill Sundset deltok.

Konferanse i regi av Vestfold fylkeskommune 4. september, utvalgsleder Simen Markussen deltok.

Rundebordskonferanse med Abelia 6. september, utvalgsleder Simen Markussen deltok.

Regjeringens Kompetanseturné Stavanger 10. september, utvalgsmedlemmene Truls Nordahl holdt innleding og Kristin Reiso Lawther deltok.

LOs utdanningskoferanse 13. september, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Konferanse i regi av Norgesuniversitetet 18. september, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Regjeringens Kompetanseturné Kristiansand 24. september, utvalgsmedlemmet Wenche Pedersen Dehli deltok.