Møter og arrangementer

Her finner du møteplan for utvalget fram til rapporten leveres 4. juni 2019, i tillegg til andre arrangementer utvalget er invitert til. Vi legger ut temaer som utvalget vil diskutere på møtene, presentasjoner og korte oppsummeringer av temaene fra utvalgsmøtene etter hvert.

Utvalgsmøter:

Møteplan 2018:

23. mars 2018

4. og 5. juni 2018

5. september 2018

19. oktober 2018

30. november 2018

Møteplan 2019

10. januar 2019

6. og 7. februar 2019

7. og 8. mars 2019

12. april 2019

Andre møter og arrangementer:

2018:

Raaum-utvalgets innspillseminar 16. april, utvalgsleder Simen Markussen og sekretariatsleder deltok.

Fagpolitisk forum Finansforbundet 24. mai, utvalgsleder Simen Markussen innledet om utvalgets arbeid.

Møte med NITO 11. juni, utvalgsleder Simen Markussen deltok.

Seminar med NHO og NITO 14. juni, utvalgsmedlem Inga-Lill Sundset holdt innledning.

Seminar med IKT-Norge på Arendalsuka 14.august, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Seminar med Samfunnsøkonomene på Arendalsuka 14.august, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Seminar med LO på Arendalsuka 14.august, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Seminar med NITO på Arendalsuka 15.august, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Regjeringens Kompetanseturné Gjøvik 23.august, utvalgsmedlemmene Javad Mushtaq deltok og Camilla Tepfers holdt innledning.

Regjeringens Kompetanseturné Mo i Rana, utvalgsmedlemmene Bjørn Audun Risøy holdt innledning og Inga-Lill Sundset deltok.

Konferanse i regi av Vestfold fylkeskommune 4. september, utvalgsleder Simen Markussen deltok.

Rundebordskonferanse med Abelia 6. september, utvalgsleder Simen Markussen deltok.

Regjeringens Kompetanseturné Stavanger 10. september, utvalgsmedlemmene Truls Nordahl holdt innledning og Kristin Reiso Lawther deltok.

LOs utdanningskonferanse 13. september, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Konferanse i regi av Norgesuniversitetet 19. september, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Regjeringens Kompetanseturné Kristiansand 24. september, utvalgsmedlemmet Wenche Pedersen Dehli deltok.

Regjeringens Kompetanseturné Tromsø 18. oktober, sekretariatsmedarbeider Kristine Bettum deltok.

Nasjonalt toppmøte om regjeringens kompetansereform 23. oktober, utvalgsleder Simen Markussen og utvalgsmedlemmet Torbjørn Tvedt holdt innledning og utvalgsmedlemmene Javad Mushtaq, Berit Johanne Kjeldstad og Kristin Reiso Lawther deltok.

Nettverksmøte i regi av Research and Educational Network (REN) 24. oktober, utvalgsleder Simen Markussen innledet.

LO-konferanse 24. oktober, utvalgsmedlemmet Bjørn Audun Risøy deltok.

Regionalt møte hos Finansforbundet 25.oktober, Bergen, sekretariatsleder Xeni Dimakos deltok.

Seminar i regi av NHO 30.oktober, utvalgsleder Simen Markussen deltok.

Møte med Regionalpolitisk avdeling på Kommunal og moderniseringsdepartementet 7. november, utvalgsleder Simen Markussen innledet og representanter fra sekretariatet deltok. 

Møte med Studiesenteret.no 9. november, sekretariatets medlemmer deltok. 

Møte med Unit - Direktorat for IKT og fellestjenester i høyere utdanning 14. november, sekretariatets medlemmer deltok.

Østfold Kompetanseforum 15. november, utvalgsmedlemmene Camilla Tepfers og Dag Arthur Aasbø holdt innledning.

Møte med Innovasjon Norge 23.november, utvalgsleder Simen Markussen og utvalgsmedlem Camilla Tepfers samt representanter fra sekretariatet deltok.

Møte med BI 5.desember, utvalgsleder Simen Markussen og utvalgsmedlem Truls Nordahl samt representanter fra sekretariatet deltok.

Møte med OsloMet 19.desember, utvalgsleder Simen Markussen og utvalgsmedlem Lars Kirkebøen samt representanter fra sekretariatet deltok.

2019:

Lunsjmøte med sekretariatet for Lied-utvalget 24.januar, sekretariatsleder Xeni Dimakos deltok.

Møte med Kunnskapsdepartementets avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk (VFK) 29.januar, sekretariatsleder Xeni Dimakos holdt innledning.

Møte med Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 30.januar, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.

Møte med Diwala 30.januar, representanter fra sekretariatet deltok.

Seminar hos Studiesenteret.no 20.februar, sekretariatsmedlem Hans Jacob Sandberg holdt innledning.

Seminar hos BI 22.februar, sekretariatsmedlem Jens Furuholmen holdt innledning.

Seminar i Kunnskapsdepartementet 25.februar, utvalgsleder Simen Markussen holdt innledning.  

Møte med Forskningsrådet 26.februar, utvalgsleder Simen Markussen samt representanter fra sekretariatet deltok

Møte med UiO 4.mars, utvalgsleder Simen Markussen samt representanter fra sekretariatet deltok