Møter og arrangementer

Her finner du møteplan for utvalget fram til rapporten leveres 1. juni 2019, i tillegg til andre arrangementer utvalget er invitert til. Vi legger ut temaer som utvalget vil diskutere på møtene, presentasjoner og korte oppsummeringer av temaene fra utvalgsmøtene etter hvert.

Utvalgsmøter:

Møteplan 2018:

4. og 5. juni 2018

5. september 2018

19. oktober 2018

30. november 2018

Møteplan 2019

10. januar 2019

6. og 7. februar 2019

8. mars 2019

5. april 2019

Andre arrangementer EVU deltar på:

Møte med NHO 2. mai, sekretariatet deltar.

Møte med NITO 11. juni, utvalgsleder Simen Markussen deltar.